NASDAQ Copenhagen A/S                                                                                                                                                                                                                                                                                               Pandrup, den 27. februar 2020

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2019 - 31. december 2019


  • Periodens resultat blev et overskud på 3,0 mio. kr. mod et underskud på 2,5 mio. kr. sidste år. Resultat af primær drift udgør 0,1 mio. kr. og resultat af finansielle poster udgør 2,9 mio. kr. efter skat.


  • En del af selskabets overskydende likviditet er investeret i børsnoterede aktier. I halvåret har der gennemsnitligt været investeret 49 mio. kr. Investeringen har i halvåret givet et afkast på 3,7 mio. kr. før skat, svarende til et afkast på 7,6 %.


  • Forventningerne til årets resultat fastholdes til et overskud, før finansielle poster, i niveauet 0-1 mio. kr. efter skat.


Med venlig hilsen

Dantax A/S

Peter Bøgh Jensen                                                 

CEO

Vedhæftet fil