logo.png
Source: Nexstim Oyj

NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

Yhtiötiedote, Helsinki, 28.2.2020 klo 9.00

NEXSTIM OYJ:N TILINPÄÄTÖSTIEDOTE 2019

Nexstim Oyj (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” tai ”Yhtiö”) julkistaa tänään koko tilikauden 2019 (1.1.–31.12.2019) tilinpäätöksensä sekä vuoden 2019 jälkipuoliskon (1.7.–31.12.2019).

Kohokohdat heinä-joulukuussa 2019

 • NBT®-laitteistojen aktiivinen kaupallinen asunnuskanta oli 23 laitteistoa joulukuun 2019 lopussa, joista Yhdysvalloissa NBT® -laitteistoja oli asennettu 10 eri kohteeseen, Euroopassa ja muualla maailmassa niitä oli yhteensä 13.
   
 • Kanadan terveysviranomainen myönsi NBT® -laitteistolle lääkintälaitelisenssin, joka mahdollistaa laitteiston myynnin ja markkinoinnin vakavan masennuksen hoitoon Kanadassa
   
 • Yhtiön liikevaihto oli vuoden jälkipuoliskolla 2,1 miljoonaa euroa (2018: 1,6 miljoonaa euroa), jossa kasvua 33,8 prosenttia.
   
 • NBT®-liiketoiminnan liikevaihto oli vuoden jälkipuoliskolla 0,9 miljoonaa euroa (2018: 0,4 miljoonaa euroa), jossa kasvua 110,4 prosenttia.

 

Kohokohdat raportointikauden jälkeen

 • 11.2.2020 Yhtiö ilmoitti, että toimitusjohtaja ja hallituksen jäsen Martin Jamieson päätti jättää molemmat tehtävänsä yhtiössä. Nexstimin hallitus nimitti väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi Mikko Karvisen ja väliaikaiseksi talousjohtajaksi Joonas Juokslahden. Nimitykset astuivat heti voimaan.

 

Yleiskuvaus yhtiöstä    

     Nexstim on neuromodulaatioyritys, joka on kehittänyt markkinoimansa uraauurtavan kallon ulkopuoliseen navigoivaan aivostimulaatioon perustuvan laitteiston hoitosovelluksiin (NBT®-laitteisto) ja diagnostiikkasovelluksiin (NBS-laitteisto).
      
     Nexstim on kehittänyt NBT®-laitteiston yhtiön NBS-teknologia-alustalle; NBT®-laitteiston kaupallinen hyödyntäminen on keskeinen painopistealue Nexstimin nykyisessä liiketoimintastrategiassa. 
  
 NBT®

 • Nexstimin NBT®-alusta perustuu ainutlaatuiseen kallon läpäisevään magneettiseen stimulointiteknologiaan (navigated Transcranial Magnetic Stimulation eli nTMS), jolla aivoja voidaan stimuloida yksilöllisesti, tarkasti, toistettavasti ja noninvasiivisesti.
 • Nexstim aloitti kehittämänsä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteiston markkinoinnin Yhdysvalloissa vakavan masennuksen hoitoon toukokuussa 2018 saatuaan FDA:n hyväksynnän marraskuussa 2017.
 • Vakavasta masennuksesta kärsii yli 300 miljoonaa ihmistä eri puolilla maailmaa. Näistä 20–40 prosentilla ei ole hoitovastetta nykyisiin hoitovaihtoehtoihin. Tämän vuoksi Nexstim painottaa NBT®-laitteistonsa myynnissä ja markkinoinnissa vakavan masennuksen hoitoa.
 • NBT®-laitteistolla on CE-merkintä käytöstä masennuksen ja kroonisen kivun hoidossa.
 • Aktiivinen 23 kaupallinen hoitolaitteiston asennuskanta kolmella eri mantereella.

NBS

 • Nexstimin kehittämä NBS-laitteisto on ainoa CE-merkitty ja FDA:n hyväksymä noninvasiivinen ratkaisu aivojen liikeaivokuoren kartoitukseen ennen aivosyöpäleikkausta. Kliiniset tiedot ovat osoittaneet Nexstimin ainutlaatuisen navigointijärjestelmän arvon leikkausta edeltävässä kartoituksessa potilaan hoitotulosten kannalta.
   
 • NBS-laitteisto auttaa kirurgeja valmistautumaan entistä paremmin ja toimimaan entistä aktiivisemmin kasvaimen poistamiseksi, kun aivojen puhealueet ja liikeaivokuori voidaan kartoittaa tarkasti ennen leikkausta. Noninvasiivisen laitteiston on osoitettu pidentävän etenemättömyysaikaa 46 prosentilla, kun potilaalla oli matala-asteinen gliooma, verrattuna nykyiseen kultaiseen standardiin.
   
 • NBS-laitteistoja on myyty noin 170 tutkimusyliopistoon ja johtavaan sairaalaan ympäri maailman.

 

Toimitusjohtaja Mikko Karvisen katsaus

Olen tyytyväinen tässä ensimmäisessä katsauksessani Nexstimin uutena väliaikaisena toimitusjohtajana voidessani kertoa, että Nexstim on edistynyt vuoden 2019 jälkipuoliskon sekä koko vuoden aikana hyvin strategiassaan edistää NBT®-laitteiston myyntiä vakavan masennuksen hoitoon.

Olemme toimittaneet ja asentaneet vuoden 2019 aikana kaikkiaan 17 uutta NBT®-laitteistoa – 9 Yhdysvalloissa ja 8 Euroopassa (Itävallassa, Suomessa, Saksassa, Italiassa ja Ruotsissa) – käytettäväksi vakavan masennuksen hoidossa. Näin ollen maailmanlaajuisesti on nyt yhteensä 23 masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoitoa varten asennettua NBT®-laitteistoa.

Olemme vakuuttuneita siitä, että korostamalla edelleen NBT®-laitteiston ainutlaatuisia navigointitoimintoja voimme kasvattaa markkinaosuuttamme. Tämä onnistuu, kun selvästi erotamme laitteistomme markkinoilla tällä hetkellä olevista TMS-laitteistoista, joissa ei ole navigointitoimintoa. Tulevaisuudessa navigointitoiminnon tarve tulee todennäköisesti korostumaan entisestään teknologiassa, jolla voitaisiin hoitaa vakavan, hoitoresistentin masennuksen (treatment resistant depression, TRD) ja mahdollisten itsemurha-ajatusten vuoksi sairaalahoidossa olevia potilaita. Tämä voi mahdollisesti avata Nexstimille uuden, nykyisestä masennuspotilaiden TMS-hoidosta erillisen TMS-hoitomarkkinan.

NBT-liiketoiminnan nettomyynti kasvoi vuoden 2019 aikana vahvasti 131 prosenttia ja oli 1,5 miljoonaa euroa, kun se oli 0,7 miljoonaa euroa vuonna 2018. NBS-laitteistoa myytiin vuoden 2019 aikana vähemmän, koska kaupallisen organisaation pääfokus siirtyi nopeammin kasvavaan NBT-liiketoimintaan. Tämän johdosta Yhtiön nettomyynti nousi vuoden 2019 aikana 25 prosenttia 3,3 miljoonaan euroon, kun se oli 2,7 miljoonaa euroa vuonna 2018.

NBT®-laitteiston myynnin edistymisen lisäksi nähtävissä on jatkuvaa parannusta myös myynin laajuudessa, jota ovat edistäneet korkeakatteiset jälkimarkkinoinnin tuotteet sisältäen tulot palveluista, tukitoiminnoista, varaosista ja kertakäyttöisistä seurantavälineistä. NBT®-liiketoiminnan kattaman osuuden kokonaisliikevaihdosta kasvaessa jatkuvan liikevaihdon osuus kasvaa. Jatkuva liikevaihto (terapialiiketoiminnan myynnin kokonaismäärä pois lukien NBT®-laitteistomyynti) kattoi vuoden 2019 aikana noin 66 prosenttia terapialiiketoiminnan liikevaihdosta. Nexstim tähtää noin 100 tuhannen euron vuosittaiseen liikevaihtoon jokaista NBT®-laitteistoa kohden niissä asiakaskohteissa, joissa laitteisto on asennettu ja aktiivinen. Vuoden 2019 aikana Nexstim saavutti keskimäärin 85 tuhatta euroa terapialiikevaihtoa NBT®-laitteistoa kohden.

Vuoden 2019 aikana olemme tukeneet kasvua investoimalla etenkin Yhdysvaltain ja Euroopan myyntitiimeihin. Investointien johdosta liiketoiminnan rahavirta oli -6,7 miljoonaa euroa vuoden 2019 aikana, kun se oli -6,2 miljoonaa euroa vuonna 2018.

Kasvustrategiamme rahoittamista varten keräsimme vuoden 2019 aikana yhteensä 6,6 miljoonaa euroa uutta pääomaa osakeanneilla. Kiitän sijoittajiamme osakeanteihimme osallistumisesta ja olen iloinen siitä, että saimme niissä uusia merkittäviä ankkurisijoittajia. Saamamme tuki kuvastaa sijoittajien uskoa ja vahvaa sitoutumista Nexstimin tulevaisuuteen.

Operatiivisen liiketoiminnan osalta keskitymme kasvattamaan vakavan masennuksen hoidossa käyttöä varten asennettujen NBT®-laitteistojen kantaa. Painopistealueena ovat erityisesti Yhdysvaltain suuret markkinat. Ensisijainen tavoitteemme on jatkaa tietoisuuden kasvattamista NBT®-laitteistostamme markkinoilla. Tähän pyrimme lisäämällä NBT®-laitteistolla hoidettujen vakavaa masennusta sairastavien potilaiden määrää. Potilasmäärän lisääntyessä saamme kerättyä enemmän kliinisiä tietoja, joiden perusteella voimme osoittaa ainutlaatuisen laitteistomme hyödyllisyyden lukuisille masennuspotilaille.  Näitä tietoja käytetään markkinointimme tukena. Uskomme sen lisäävän NBT®-laitteistojen käyttöönottoa Yhdysvalloissa. Tämä selkeästi hoitoa painottava strategia tarkoittaa, että etsimme edelleen kumppania leikkausta edeltävän kartoituksen liiketoiminnallemme.

Suunnitelmissa on myös jatkaa vahvaa johtavien asiantuntijoiden verkostomme hyödyntämistä Yhdysvalloissa ja potilasrekisteritietoja. Kokoamme tietoja, koska aiomme julkaista sarjan tausta-asiakirjoja, joissa korostetaan NBT®-laitteistomme etuja vakavan masennuksen hoidossa. Näiden toimien avulla uskomme voivamme lisätä terapialiiketoiminnan myyntiä, kun hyödynnämme jatkuvia investointejamme kaupalliseen myyntiin, markkinointiin ja kliinisiin resursseihin.

Nexstimin kassavarojen tilanne 31.12.2019 oli 4,3 miljoonaa euroa Kreosin laina mukaan lukien.

Ensimmäinen laajempi uudistustyöni Nexstimin väliaikaisena toimitusjohtajana tulee olemaan strategian läpikäynti ja päivitys tiiviissä yhteistyössä yhtiön hallituksen ja johtoryhmän kanssa. Tämän uudistustyön päätarkoituksena on päivittää yhtiön pitkän ajan liiketoimintanäkymät ja taloudelliset tavoitteet NBT- ja NBS-liiketoimintojen osalta. Arvioimme samalla eri rahoitusvaihtoehtoja ja strategisia vaihtoehtoja liiketoimillemme.

Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut

Tuhatta euroa7-12/2019
6kk
7-12/2018
6kk
1-12/2019
12kk
1-12/2018
12kk
Liikevaihto2 130,71 592,83 348,12 672,1
Henkilöstökulut-2 634,0-2 413,7-4 713,0-3 937,5
Muut liiketoiminnan kulut-1 679,3-2 184,7-3 647,5-3,985,9
Poistot ja arvonalentumiset-319,3-269,6-524,6-424,0
Liikevoitto / -tappio-3 155,5-3 108,2-6 517,5-6 315,6
Tilikauden tulos-3 117,8-3 713,8-6 782,6-6 154,3
Tulos per osake (euroa)*-0,07-1,14-0,25-1,93
Liiketoiminnan rahavirta-3 002,5-3 069,4-6 681,5-6 192,5
Rahat ja pankkisaamiset4 266,27 175,24 266,27 175,2
Oma pääoma-740,1-294,3-740,1-294,3
Omavaraisuusaste (%)-8,49-0,98-8,49-0,98
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)*62 789 630 3 253 751 62 786 630 3 253 751 
Osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)*42 146 3583 251 86527 611 274 3 187 487
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden lopussa (kpl)*64 080 5784 431 57564 080 578 4 431 575 
Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä raportointikauden aikana keskimäärin (kpl)*54 664 2464 701 62836 392 323 4 577 627 

*Osakkeiden lukumäärät on taulukossa oikaistu 26.11.2018 tapahtuneilla osakkeiden vähentämisellä, jossa osakkeiden lukumäärä jaettiin 30:llä.

 

Tulevaisuudennäkymät

Yhtiö odottaa liiketoimintaennusteiden perusteella, että vuonna 2020 NBT-liiketoiminnan liikevaihto kasvaa ja että tilikauden tulos on tappiollinen.

 

Hallituksen esitys voitonjaosta

Yhtiön liiketoiminta on ollut tähän asti tappiollista eikä se ole kertaakaan jakanut osinkoa. Tulevina vuosina yhtiö keskittyy rahoittamaan kasvuaan ja liiketoimintansa kehittämistä. Yhtiö on sitoutunut erittäin tiukkaan osingonjakopolitiikkaan, joka on sidoksissa yhtiön tulokseen ja taloudelliseen tilaan. Osingonjakoa ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa. Mikäli osinkoa jaetaan, Yhtiön kaikki osakkeet oikeuttavat samaan osinkoon.

Tilikauden 2019 lopussa konsernin emoyhtiön jakokelpoinen oma pääoma on 12 268 771,99 euroa. Hallitus esittää, että Nexstim Oyj ei jaa osinkoa tilikaudelta 2019.

Helsingissä, 28.2.2020

Nexstim Oyj

Hallitus

 

Lisätietoja saa verkkosivulta www.nexstim.com tai ottamalla yhteyttä:

Mikko Karvinen, toimitusjohtaja

+358 50 326 4101

mikko.karvinen@nexstim.com

Sisu Partners Oy (hyväksytty neuvonantaja)

Jussi Majamaa

+ 358 40 842 4479

jussi.majamaa@sisupartners.com

 

Taloudellinen tiedottaminen vuoden 2020 aikana

Tiedotusvälineille, sijoittajille ja analyytikoille tarkoitettu puhelinkokous järjestetään perjantaina 28.2.2020 klo 15.00 Suomen aikaa. Toimitusjohtaja Mikko Karvinen sekä talousjohtaja Joonas Juokslahti esittelevät taloudelliset ja toiminnan tulokset, minkä jälkeen osanottajat voivat esittää kysymyksiä.
Puhelinkokouksen puhelinnumerot:
Suomi:                +358 (0) 9 2319 5437
Ruotsi:                +46 (0) 8 50520 424
Iso-Britannia:    +44 (0) 20 3003 2666
Yhdysvallat:      +1 212 999 6659
Kansainvälinen: +44 (0) 20 3003 2666

Puhelun salasana: Nexstim

Puolivuotiskatsaus tammi-kesäkuu 2020 (H1) julkaistaan perjantaina 14.8.2020. Nexstimin vuosikertomus 2019 (hallituksen toimintakertomus, emoyhtiön ja konsernin tilinpäätös sekä tilintarkastuskertomus) julkaistaan yhtiön internetsivuilla perjantaina 6.3.2020. Yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi tiistaina 31.3.2020 klo 10.00.

 

Tietoja Nexstim Oyj:stä

Nexstim on suomalainen, kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintäteknologiayritys. Missionamme on mahdollistaa haastavien aivosairauksien yksilöllinen ja tehokas  diagnostiikka ja hoito.

Nexstim on kehittänyt uraauurtavan noninvasiivisen aivostimulaatioteknologian nimeltä SmartFocus®. SmartFocus® perustuu kallon ulkopuoliseen aivostimulaatioon (TMS eli transcranial magnetic stimulation), johon on yhdistetty 3D-navigointijärjestelmä. Uniikki teknologia mahdollistaa halutun aivoalueen tarkan ja yksilöllisen stimuloinnin.

SmartFocus® TMS teknologiaa käytetään Nexstimin kehittämässä NBT® (Navigated Brain Therapy) -laitteistossa, jolla on FDA:n markkinointi- ja jakelulupa vakavan masennuksen hoitoon Yhdysvalloissa. NBT®-laitteisto on CE-hyväksytty Euroopassa käytettäväksi vakavan masennuksen ja kroonisen neuropaattisen kivun hoidossa.

Lisäksi Nexstim markkinoi kehittämäänsä,  SmartFocus® TMS teknologiaan perustuvaa NBS (Navigated Brain Stimulation) -laitteistoa. Nexstimin NBS-laitteisto on ainoa FDA:n hyväksymä ja CE-merkitty navigoiva TMS-laitteisto liikeaivokuoren ja aivojen puhealueiden leikkausta edeltävää kartoitusta varten. Nexstimin osakkeet on listattu Nasdaq First North Growth Market Finlandin ja Nasdaq First North Growth Market Swedenin markkinapaikoilla.

Lisätietoja on osoitteessa www.nexstim.com

 

Liitteet