Stjórn Eikar fasteignafélags hf. hefur samþykkt endurkaupaáætlun í samræmi við stefnu félagsins um arðgreiðslu og endurkaup.

Ákvörðun um framkvæmd endurkaupaáætlunar byggir á heimild sem stjórn var veitt á hluthafafundi 12. desember 2018 til að koma á viðskiptavakt með hluti í félaginu og/eða til að setja upp formlega endurkaupaáætlun. 

Samkvæmt endurkaupaáætluninni mun félagið kaupa allt að 75.000.000 hluti, sem jafngildir um 2,16% af útgefnu hlutafé. Ekki verða keyptir hlutir fyrir meira en kr. 500.000.000. Heimild til endurkaupa gildir til 12. júní 2020.

Endurkaupin verða framkvæmd af Kviku banka hf. sem tekur allar viðskiptaákvarðanir er varða kaup á hlutum og tímasetningu kaupanna óháð félaginu. Framkvæmd endurkaupaáætlunar hefst 12. mars 2020 verður í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995 og viðauka við reglugerð um innherjaupplýsingar og markaðssvik nr. 630/2005.

Verð fyrir hvern hlut skal að hámarki vera hæsta verð í síðustu óháðu viðskiptum eða hæsta fyrirliggjandi óháða kauptilboð í viðskiptakerfi Nasdaq á Íslandi, hvort sem er hærra. Viðskipti félagsins með eigin hluti í samræmi við endurkaupaáætlunina verða tilkynnt í samræmi við lög og reglugerðir.

Félagið á nú 42.617.000 hluti í sjálfu sér en áður hafði verið tilkynnt um að eigin hlutir væru 42.683.000, leiðréttist það hér með.

Nánari upplýsingar veitir Lýður H. Gunnarsson framkvæmdastjóri fjármálasviðs í síma 820-8980 og í netfangi: lydur@eik.is.