ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) afholdt ordinær generalforsamling den 11. marts 2020.

På generalforsamlingen skete følgende:

 • Årsrapport 2019 blev godkendt, og der blev meddelt decharge for bestyrelse og direktion.

 • Der blev truffet beslutning om ikke at udbetale ordinært udbytte.

 • Bestyrelsens vederlag for indeværende år blev godkendt.

 • Anders Hedegaard blev valgt som ny formand for bestyrelsen.

 • Lene Skole blev genvalgt som næstformand for bestyrelsen.

 • Lars Holmqvist, Jakob Riis og Vincent Warnery blev genvalgt til bestyrelsen.

 • PwC Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev valgt som ny revisor for selskabet.

 • Følgende forslag fremsat af bestyrelsen blev godkendt:
  1. Ændring af statutterne for Ingeniør Johannes Hansen’s Fond
  2. Godkendelse af vederlagspolitik
  3. Ændring af standarddagsorden
  4. Vedtægternes pkt. 5.7 udgår
  5. Formalitetsændring af ejerbogsfører


                                        ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Anders Hedegaard, bestyrelsesformand, tlf. 4574 7576

Vedhæftet fil