Til Nasdaq Copenhagen

12. marts 2020


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S

Nykredit Realkredit A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 kl. 12.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V.

-o0o-

Dagsorden:

 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
   
 2. Forelæggelse af årsrapport for 2019 til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
   
 3. Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
   
 4. Vederlagsforhold, herunder lønpolitik til godkendelse.
   
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
   
 6. Valg af revisor.
   
 7. Eventuelt.

             

Dagsordenen for selskabets generalforsamling, den opdaterede lønpolitik samt selskabets årsrapport er tilsendt til Nykredit A/S, som besidder samtlige aktier i selskabet.

Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om valg af Jørgen Høholt og genvalg
af Merete Eldrup, Nina Smith, Helge Leiro Baastad, Michael Demsitz, Per W. Hallgren, Hans-Ole Jochumsen samt Vibeke Krag som bestyrelsesmedlemmer.

Jørgen Høholt sidder bl.a. i Advisory Board hos Kirk Kapital og Axcel. Jørgen Høholt har tidligere arbejdet som Head of Corporate Investment Banking i Nordea Danmark og er uddannet B.com. fra Copenhagen Business School.

Genvalg af Nina Smith, Michael Demsitz, Per W. Hallgren  og Vibeke Krag er betinget af, at de vælges til bestyrelsen i Forenet Kredit på foreningens repræsentantskabsmøde, der afholdes på samme dag, hvorfor eneaktionæreren, Nykredit A/S, på generalforsamlingen kan komme med ændringsforslag.

Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen genvalg af revisionsfirmaet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

 

København, den 12. marts 2020

Nykredit Realkredit A/S
Bestyrelsen

Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Jens Theil på telefon 44 55 14 50.

Vedhæftet fil