Source: Heeros Oyj

Heeros Oyj: Heeroksen yhteistoimintaneuvottelut päättyneet


HEEROS OYJ Lehdistötiedote 16.3.2020 klo 10.15

Heeros on saanut yhteistoimintaneuvottelut päätökseen

Heeros on saanut päätökseen 24.2.2020 aloitetut koko Heeros Oyj:n henkilöstöä koskeneet yhteistoimintaneuvottelut. Yhteistoimintamenettelyn tarkoituksena on muuttaa Heeros-konsernin organisaatiota paremmin asiakasta palvelevaksi ja kääntää operatiivinen kassavirta sekä konsernin liikevoitto positiiviseksi vuodelle 2020. Neuvotteluesityksessä henkilöstön vähentämistarve arvioitiin vähemmäksi kuin 10 henkilöä ja neuvottelut johtivat yhteensä viiden työtehtävän päättymiseen.

Henkilöstövähennysten määrä jää alhaisemmaksi kuin mitä neuvottelujen alussa arvioitiin, koska neuvottelujen aikana pystyttiin löytämään vaihtoehtoisia toimenpiteitä toiminnan tehostamiseksi. Työtehtävien lakkaamisen lisäksi yhtiö muuttaa organisaatiotaan paremmin asiakkaitaan palvelevaksi.

Kustannussäästöillä ja henkilöstövähennyksillä arvioidaan saavutettavan noin 500.000 euron kustannussäästöt vuositasolla.

Kustannussäästöt ja henkilöstövähennykset toteutetaan pääosin kuluvan vuoden loppuun mennessä siten, että ne toteutuvat täysimääräisinä vuoden 2021 aikana. Säästövaikutuksen kuluvalle vuodelle arvioidaan olevan noin 400.000 euroa.

”Heeroksen yhteistoimintaneuvottelut käytiin hyvässä hengessä henkilöstön kanssa ja voin ilokseni todeta, että ratkaisuja haettiin avoimesti koko henkilöstön voimin. Kustannussäästöt ja tehostaminen ovat välttämättömiä toimenpiteitä, joilla luodaan Heeroksen kasvun pohja tuleville vuosille. Lähtökohta uudelle organisaatiolle on, että pystymme kehittämään asiakkaidemme liiketoimintaa vielä tiiviimmässä yhteistyössä ja kasvamaan heidän kanssaan.”, kertoo toimitusjohtaja Mikko Pilkama.

Lisätietoja:

Heeros Oyj,

toimitusjohtaja Mikko Pilkama, puhelin 040 828 3717

Sähköposti: mikko.pilkama@heeros.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

www.heeros.com/sijoittajille

Heeros on taloushallinnon pilvipalveluratkaisuiden uranuurtaja ja tunnustettu asiantuntijayritys. Yhtiö perustettiin vuonna 2000 ja olemme kasvaneet nopeasti koko olemassaolomme ajan. Yhtiön osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla kaupankäyntitunnuksella HEEROS.