logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp meddelar om samarbetsförhandlingar

Företagsmeddelande, insider information, Helsingfors, 18.3.2020 kl 9.00

Nexstim Abp meddelar om samarbetsförhandlingar

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”), meddelar om att det inleder samarbetsförhandlingar som omfattar hela dess personalstyrka i Finland.

Det världsomfattande coronavirusläget uppskattas med snabb tidtabell inverka negativt på bolagets affärsverksamhetsomgivning. Nexstim föreser också, att anpassningsåtgärder är nödvändiga för att trygga bolagets produktiva och ekonomiska funktionsförutsättningar. Nexstim-gruppen strävar efter att uppnå upp till 3 miljoner euro årliga besparingar från sin globala verksamhet. Sparplanen verkställs omedelbart.

Enligt bolagets preliminära uppskattning kan samarbetsförhandlingarna leda till personalnedskärningar och permittering av anställda tillsvidare. Uppsägningarna i Finland antas beröra högst fem anställningar. Övrig personal hotas av permittering. Förhandlingarna gäller alla personalgrupper. Samarbetsförhandlingarna förväntas pågå till början av april.

Nexstim Abp

Mikko Karvinen, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga