logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp: Ändring av kallelsen till årstämman och de förebyggande åtgärderna i samband med årstämman

Företagsmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 20 mars 2020, kl. 10.00

Nexstim Abp: Ändring av kallelsen till årstämman och de förebyggande åtgärderna i samband med årstämman

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) har beslutat att istället för det som offentliggjordes i företagsmeddelandet den 10 mars 2020 som lokalen av årstämman, ska årstämman hållas i företagets egna lokaler i Helsingfors, Elimäenkatu 9 B, Helsingfors.

Kallelsen till årstämman, ändrad genom denna företagsmeddelande, finns tillgänglig på bolagets webbsida: www.nextim.com/investors/shareholdermeetings/.

På grund av den ökade risken för koronavirus, har Nextim beslutat om flera förebyggande åtgärder relaterade till årstämman för att minska risken för spridning av koronavirus. Dessa åtgärder är:

  • Alla aktieägare uppmuntras starkt att utöva sin rösträtt genom fullmakt, vilken kan riktas till bolagets generaladvokat. Ytterligare information och instruktioner om utfärdande av ombudet finns på bolagets webbsida www.nextim.com/investors/shareholder meetings/.
  • Alla med förkylningssymtom, som har utsatts för koronavirus, tillhör till riskgrupper, eller har rest utanför Finland under de senaste 14 dagarna före årstämman, uppmanas vänligen att inte delta i stämman. På grund av statliga bestämmelser kan antalet deltagare behöva begränsas. Fullmaktsförfarandet som nämns ovan är tillgängligt i denna situation.
  • Årstämman och alla presentationer, inklusive VD:s översikt, hålls så kort som möjligt och så att de uppfyller minimikraven.
  • Antalet styreseledamöter och ledningsgrupp som deltar på bolagsstämman är begränsat till ett minimum.
  • Inget kaffe eller förfriskningar serveras vid evenemanget.
  • Det finns gott om utrymme mellan sittplatserna i evenemangsutrymmet, möjlighet till  handtvätt och särskild uppmärksamhet sätts på allmän renhet och hygien.

Helsingfors 20 mars 2020

NEXSTIM ABP

Styrelsen

För mer information gå in på bolagets webbsida  www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande, Nexstim
+358 9 2727 17 10
leena.niemisto@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)  
Jussi Majamaa
+358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com


Om Nexstim Abp
Nexstim är ett medicintekniskt företag som tagit fram och kommersialiserar den världsledande TMS-tekniken SmartFocusTM för icke-invasiv hjärnstimulering vid behandling av egentlig depression (MDD). Bolagets proprietära system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) med avancerad 3D-navigering är den enda individanpassade tekniken för transkraniell magnetstimulering (TMS) som gör det möjligt att rikta in TMS exakt till den del av hjärnan som associeras till MDD.

Nexstim har lanserat sitt NBT®-system i USA för behandling av MDD efter att ha fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning för denna indikation. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim kommersialiserar också sitt NBS-system (Navigated Brain Stimulation) för diagnostiska tillämpningar på samma teknikplattform. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Finland och Nasdaq First North Sweden.

Bilaga