EFECTE OYJ  --  TILINPÄÄTÖSTIEDOTE  --  23.3.2020 klo 18.45

Efecte Oyj:n tilinpäätöstiedote 2019  -  kansainvälinen SaaS-kasvu 69 %

  • SaaS-liikevaihto kasvoi 23 % ja kansainvälinen SaaS-liikevaihto 69 %
  • Liikevaihto oli kokonaisuudessaan 13,8 miljoonaa euroa (12,2), kasvu 13 %
  • SaaS-liikevaihto muodosti 51 %, palvelut 38 % kokonaisliikevaihdosta
  • Käyttökate oli -1,0 miljoonaa euroa (-2,0) ja liikevoitto -1,4 miljoonaa euroa (-2,4)
  • Liikevoittoprosentti parani -19 %:sta -10 %:iin
  • Ohjeistus: Koronaviruksesta johtuen annamme ohjeistuksen vuodelle 2020 myöhemmin.


Konsernin keskeiset tunnusluvut

1000 EUR7-12/20197-12/201820192018
     
Liikevaihto6 9556 24013 83912 224
Käyttökate (EBITDA)-193-950-998-1 988
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja (EBITA)-402-1 134-1 377-2 339
Liikevoitto-412-1 143-1 396-2 382
Katsauskauden tulos-415-1 163-1 373-2 419
     
Tulos/osake, euroa-0,07-0,20-0,23-0,42
Oma pääoma/osake, euroa0,370,590,370,59
     
SaaS MRR640523640523
     

Toimitusjohtaja Niilo Fredrikson:

Vuosi 2019 oli Efectellä kehittymisen vuosi. Edistyimme merkittävästi strategiamme toteuttamisessa ja saavutimme samalla 23 %:n SaaS-kasvun ja 69 %:n kansainvälisen SaaS-kasvun. Olen erityisen tyytyväinen siihen, että pystyimme samalla parantamaan kannattavuuttamme ja ylläpitämään vahvan kassatilanteen 3,4 miljoonaa euroa (4,2). Haluan kiittää koko Efecte-tiimiä tämän toteuttamisesta.

Kasvu Euroopassa on keskeistä strategiamme kannalta. Panostuksemme kantoivat hedelmää ja liikevaihtomme Suomen ulkopuolella kasvoi 2,6 miljoonaan euroon (1,8) muodostaen nyt 19 % (15 %) kokonaisliikevaihdostamme. Olen tyytyväinen myös Suomen kasvun jatkumiseen. Saksassa etenemisen lisäksi ilahduttavaa oli myös Ruotsin liiketoiminnan piristyminen. Kansainvälisen kasvumme keskeinen mahdollistaja oli se, että toimimme aiempaa paremmin yhtenä joukkueena läpi eri maiden ja funktioiden. Tämän mahdollisti toimintakulttuurin ja prosessien määrätietoinen kehittäminen, johon koko Efecten tiimi osallistui hienosti.

Autamme palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan heidän työtään. Kaikki perustuu tuotteeseemme, Efecte-pilveen, jota asiakkaamme käyttävät esimerkiksi tiketöintiin sekä omaisuuden-, sopimusten- ja käyttövaltuuksien hallintaan. Viime vuoden merkittävin tuotejulkistuksemme oli Kanban-käyttöliittymä, joka sai erinomaisen vastaanoton asiakkaissamme. Vuonna 2020 tulemme jatkamaan käyttöliittymien kehittämistä ja tulemme tuomaan myös ensimmäiset tekoälypohjaiset ominaisuudet pilvipalveluumme.

Koronaviruksen aiheuttama pandemia hämärtää lyhyen aikavälin näkymiä erityisesti palveluliikevaihdon osalta, mutta sen vaikutus jatkuvaan SaaS-liikevaihtoon rajoittuu pääosin uusiin kauppoihin ja käyttöönottoihin. Vuonna 2019 vanhan toimintamallin mukainen ylläpitoliikevaihto pysyi poikkeuksellisesti edellisvuoden tasolla, mutta vuonna 2020 odotamme sen palaavan suunnitellusti laskevaan trendiin asiakkaiden siirtyessä kasvavassa määrin SaaS-ratkaisuihin. Muilta osin Efecten kasvun fundamentit ovat vahvat ja keskitymme jatkamaan kasvutarinaamme vuonna 2020 olemalla eurooppalainen vaihtoehto alamme globaaleille pelureille.

Pitkän ajan taloudelliset tavoitteet

Efecten tavoitteena on yli 20 %:n keskimääräinen vuosittainen SaaS-liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2020 - 2023. Voimakkaat panostukset kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen alentavat liikevoittoamme lähivuosina, mutta strategiakauden loppua kohden yhtiö tavoittelee kaksinumeroista liikevoittoprosenttia.

Näkymät vuodelle 2020

Koronaviruksesta johtuen annamme ohjeistuksen vuodelle 2020 myöhemmin.

Lisätietoja:

talousjohtaja Taru Mäkinen, 040 507 1085
toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

Tiedotteen tiedot ovat tilintarkastamattomia. Esitetyt luvut on pyöristetty tarkoista luvuista.

KATSAUS LIIKETOIMINTAAN 7-12/2019

Kaudella 7-12/2019 liikevaihto oli 7,0 miljoonaa euroa ja liikevaihto kasvoi 11 %. Ilman kertalisenssejä liikevaihto kasvoi 14 %. Käyttökate oli -0,2 miljoonaa euroa ja liikevoitto -0,4 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon jakautuminen

Liikevaihto, 1000 EUR7-12/197-12/1820192018
     
SaaS3 6873 0247 0945 754
Kertalisenssit38184185487
Ylläpito6426461 2871 292
Palvelut2 5892 3865 2724 691
Konserni yhteensä6 9556 24013 83912 224

Kaudella 7-12/2019 nykyinen pääliiketoiminta SaaS kasvoi 22 % ja palvelut 9 %. Kertalisenssien liikevaihto laski 79 % edellisvuodesta ja ylläpitoliikevaihto laski 1 %. Kaudella liiketoiminta kehittyi kaikissa maissa tasaisesti.

VUOSI 2019

EFECTE-KONSERNI LYHYESTI

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka auttaa palveluorganisaatioita digitalisoimaan ja automatisoimaan työtään. Efecten ohjelmistoilla voidaan joustavasti hallita kaikkia organisaation sisäisiä ja ulkoisia palveluita, esimerkiksi IT:n, henkilöstöhallinnon tai talousosaston palveluita ja asiakaspalvelua sekä pääsyoikeuksia. Efecte on yksi alan johtavista keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa ja on noussut kilpailukykyiseksi toimittajaksi myös Saksassa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 ja se on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Helsinki -markkinapaikalla. Efecte toimii Euroopan laajuisesti ja sillä on toimistot Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa.

Efecten liiketoiminta perustuu yhtiön omiin ohjelmistotuotteisiin ja niihin liittyviin palveluihin. Ensisijaisesti pilvipalveluna toimitettavat ohjelmistotuotteet muodostavat yhtiön liiketoiminnan ytimen. Ohjelmistoja tukevat palvelut ovat esimerkiksi käyttöönottoprojekteja, integrointityötä, koulutusta ja asiakasympäristöjen jatkuvaa kehittämistä.

LIIKEVAIHTO JA TULOS

Efecten liikevaihto kaudella 1-12/2019 oli 13,8 miljoonaa euroa (12,2). Liikevaihdon jakauma: SaaS 7,1 miljoonaa euroa (5,8), palvelut 5,3 miljoonaa euroa (4,7), kertalisenssit 0,2 miljoonaa euroa (0,5) ja ylläpito 1,3 miljoonaa euroa (1,3).

Pilvipalveluna toimitettavien ratkaisuiden liikevaihto kasvoi merkittävästi. SaaS-liikevaihto kasvoi 23 %. Palveluiden kasvu oli 12 %. Kertalisenssien liikevaihto laski strategian mukaisesti 62 % ja niihin liittyvän ylläpidon liikevaihto pysyi poikkeuksellisesti samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna. Liikevaihdon kokonaiskasvu oli 13 %. Ilman kertalisenssejä kasvu oli 16 %.

Ulkomainen liikevaihto kasvoi Suomea nopeammin ja liikevaihtoa ulkomaisista tytäryhtiöistä kertyi 2,6 miljoonaa euroa (1,8) eli noin 19 % kokonaisliikevaihdosta (15 %).

Luonteeltaan jatkuvista liiketoiminnoista (SaaS, ylläpito) kertyi 8,4 miljoonaa euroa (7,0) eli noin 61 % liikevaihdosta (58 %).

Efecten käyttökate oli -1,0 miljoonaa euroa (-2,0) ja liikevoitto -1,4 miljoonaa euroa (-2,4). Kannattavuus kehittyi odotustemme mukaisesti kasvun tuodessa skaalaetuja ja ulkomaiden tappioiden pienentyessä.

Veroina on huomioitu katsauskauden tulosta vastaava vero. Efectellä on Suomen verotuksessa vahvistettuja tappioita, joten maksettavaa tuloveroa ei kertynyt Suomessa.

Katsauskauden tulos oli -1,4 miljoonaa euroa, kun se oli edellisenä vuonna -2,4 miljoonaa euroa.

RAHOITUS JA INVESTOINNIT

Efecte-konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 7,5 miljoonaa euroa (7,6). Omavaraisuusaste oli 42 % (59 %) ja nettovelkaantumisaste -159 % (-123 %).

Yhtiöllä oli katsauskauden lopussa korollista lainaa 0 euroa (0). Yhtiön likvidit varat olivat yhteensä 3,4 miljoonaa euroa (4,2).

Liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -0,3 miljoonaa euroa (-1,7) ja investointien rahavirta -0,3 miljoonaa euroa (0,4). Bruttoinvestoinnit taseen aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin olivat 0,6 miljoonaa euroa (0,4) koostuen pääosin aktivoiduista tuotekehitysmenoista ja uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottokustannuksista.

LIIKETOIMINNAN KEHITYS

Vuonna 2019 liiketoimintamme kehittyi hyvin ja jatkoimme kasvuamme suunnitelmiemme mukaisesti: SaaS-liikevaihtomme kasvoi 23 %:a ja kansainvälisen SaaS-liikevaihdon kasvun kiihtyessä 69 %:iin. Vuoden lopulla SaaS-liikevaihto muodostikin yli puolet kokonaisliikevaihdostamme, kun taas kertalisenssien ja ylläpitoliikevaihdon yhteenlaskettu osuus putosi 10,6 %:iin kokonaisliikevaihdosta.

Olemme panostaneet määrätietoisesti kasvuedellytysten luomiseen erityisesti DACH-alueella ja Ruotsissa. Vuonna 2019 näimme kasvua tasaisesti niin Ruotsissa kuin DACH-alueellakin ja ulkomaisen liikevaihdon osuus kasvoi 19 %:iin kokonaisliikevaihdostamme. Vuoden aikana saimme merkittäviä uusia asiakkuuksia DACH-alueella kuten Bechtle Hamburgin ja ensimmäisen sveitsiläisen asiakkaamme Hotelplan Groupin. Kansainvälinen kasvun arvioidaan jatkuvan, mutta olevan luonteeltaan vaiheittaista, koska suuri osa liikevaihdon kasvusta tulee uusista asiakkuuksista ja tyypilliset asiakassopimukset etenkin Saksassa ovat suhteellisen suuria verrattuna paikallisen liiketoimintamme nykyiseen kokoon. Skandinavian alueella virtaviivaistimme toimintaamme ja keskitimme toiminnot Ruotsiin. Hyödynsimme myös aiempaa enemmän konsultteja asiakasprojekteissa maarajojen yli.

Oikeat kumppanuudet ovat tärkeitä erityisesti yhtiön kansainvälisen kasvun ja laajentumisen kannalta. Panostimme tarkastelukaudella oikeiden kumppanuuksien kehittämiseen kolmella alueella: lisäarvoa tuottavat jälleenmyyntikumppanit (Value-Adding Resellers), jotka jälleenmyyvät Efecten käyttöoikeuksia ja toteuttavat projekteja, teknologiakumppanit, joiden ratkaisutarjonta täydentää Efecten omaa tuoteportfoliota sekä toteutuskumppanit, jotka tarjoavat mahdollisuuden skaalata Efecten ratkaisujen asennuskantaa nopeammin kuin pelkästään oma konsultointiyksikkömme.

Fokuksessamme olivat tarkastelukaudella vahvasti myös paikalliset palveluntarjoajat, joiden tarpeiden kartoittamiseen ja niihin vastaamiseen keskityimme ohjelmallisesti. Saimme vuoden aikana yhteensä 10 uutta palveluntarjoajaa asiakkaaksemme. Osa näistä palveluntarjoajista toimii myös kumppaneinamme.  Esimerkkinä tämän työn tuloksista oli Efecten valikoituiminen ratkaisutarjoajaksi Kuntien Tieran Palvelunhallinta-kokonaisuudelle sekä menestyksekäs yhteistyö kuntien ja julkisen terveydenhuollon palveluntarjoajan Istekin kanssa.

Vuoden aikana organisoimme identiteetin- ja pääsynhallinnan liiketoiminnan omaksi yksikökseen, joka tiiviissä yhteistyössä pääliiketoimintamme kanssa pystyi entistä paremmin keskittymään identiteetin- ja pääsynhallinnan asiakkaiden erityistarpeisiin.

Yhtiön henkilöstö- ja muut kulut kasvoivat kaudella maltillisesti ja onnistuimmekin kasvamaan vakaasti parantaen samalla kannattavuuttamme. Tämä onnistui kehittämällä toimintatapoja ja prosesseja ja keskittymällä toimintamme skaalautuvuuteen. Myös henkilöstötyytyväisyyden parantaminen ja henkilöstön vaihtuvuuden väheneminen ovat olleet näiltä osin keskeisessä asemassa. Kulumme kasvoivat maltillisesti ja samalla panostimme myös tuotekehitystyöhön ja julkaisimme uusia ominaisuuksia kuten tehtävienhallintaa yksinkertaistavan Kanban-taulun.

Myyntityössä on keskitytty uusien asiakkaiden hankinnan lisäksi myös Efecten koko ratkaisuvalikoiman levittämiseen nykyisille asiakkaille. Etenkin Saksassa saadut tilaukset kuitenkin painottuivat uusiin asiakkaisiin.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskauden lopussa 107 henkilöä (104). Henkilöstöstä 88 oli Suomessa (80), 7 Ruotsissa (10), 0 Tanskassa (2) sekä 12 Saksassa (12). Keskimäärin henkilöstöä oli katsauskaudella 106 (103).

Kauden aikana Taru Mäkinen nimitettiin väliaikaiseksi talousjohtajaksi sekä johtoryhmän jäseneksi ja joulukuussa hänet nimitettiin talousjohtajaksi. DACH-alueen maajohtaja Christian Frauen nostettiin johtoryhmän jäseneksi.  Talousjohtaja Hannu Nyman ja myynnin johtaja Johannes Niemi siirtyivät pois yhtiön palveluksesta.

Efecte menestyi vuoden 2019 lopussa toteutetussa Great Place to Work -tutkimuksessa (Suomen parhaat työpaikat) ja sijoittui 10:ksi (vuonna 2018 sijoitus oli 29.) keskisuurten yritysten sarjassa. Henkilöstön tyytyväisyys oli omien mittaustemme mukaan läpi vuoden erinomaisella tasolla. Henkilöstön vaihtuvuus väheni merkittävästi vuoteen 2018 nähden.

MARKKINANÄKYMÄT

IT-palvelunhallinta (ITSM) nähdään markkinassa entistä vahvemmin digitaalisen murroksen mahdollistajana. Liiketoimintaansa digitalisoidessaan organisaatioiden on digitalisoitava paitsi asiakasrajapintansa myös siihen liittyvät taustaprosessit. ITSM-markkinan kasvulle on tunnistettavissa neljä ajuria:

  1. Tarve tehostaa IT-organisaatioiden omaa toimintaa. Modernit ITSM-työkalut antavat valmiuden IT:n prosessien digitalisoimiseen virtaviivaistamalla työtä ja automatisoimalla rutiineja. IT-yksiköiden rajallisia resursseja ja aikaa jää uuden kehittämiselle.
  2. Erinomaisen työntekijäkokemuksen tarjoaminen saumattomilla sisäisillä palveluilla. Työntekijäkokemus on nousemassa organisaatioissa keskiöön ja sen kehittämiseen tarvitaan työkaluja, joiden kautta henkilöstö saa yhdeltä luukulta niin IT:n, henkilöstöhallinnon, tilapalveluiden kuin lakiosastonkin palvelut. Yhden ITSM-työkalun hyödyntäminen kaikkien yrityspalveluiden hallintaan (Enterprise Service Management, ESM) mahdollistaa yhden itsepalveluportaalin toteuttamisen ja saumattoman työntekijäkokemuksen läpi organisaation.
  3. Yhä useamman toimialan siirtyminen tuotteiden myynnistä palveluiden myyntiin ja tarve noiden palveluiden hallinnalle. Eri toimialojen toimijat siirtyvät tarjoamaan palveluna tuotteita, jotka asiakas ennen osti omaksi. Tätä kehitystä kuvataan termillä Everything as a Service (XaaS), ja sen myötä organisaatio tarvitsee tuekseen työkalun, jolla palvelutasoista tehdään läpinäkyviä, palveluiden kustannuksia voidaan seurata ja joiden avulla palveluiden toimittaminen ja resursoiminen on vaivatonta. Nämä ovat ITSM-ratkaisujen tyypillisiä hyötyjä.
  4. Sovellusten nopea siirtyminen organisaatioiden omista konesaleista pilveen jatkuu ja tämä kehitys koskee myös ITSM-sovelluksia.

Edellä mainituista syistä pilvestä tarjottavien ITSM-ratkaisujen markkinoiden arvioidaan jatkavan voimakasta kasvua. Globaalin pilvi-ITSM-markkinan kasvuarviot vaihtelevat vuosina 2020 – 2025 16 %:n ja 20 %: n vuosikasvun välillä. Efecten kohdemarkkinoilla Euroopassa kasvun odotetaan olevan samaa luokkaa tai hieman globaalia kasvua nopeampaa. ITSM:n maailmanmarkkinaa hallitsevat edelleen lähinnä amerikkalaiset yhtiöt, mutta Efecte mainitaan ilahduttavasti monen analyytikon raporteilla varteenotettavana haastajana globaaleille jäteille.

Yhtiön toisen ratkaisualueen, identiteetin- ja pääsynhallinnan (IAM) globaalien ratkaisumarkkinoiden kasvun analyytikkoarviot ovat seuraaviksi viideksi vuodeksi keskimäärin 24 – 26 % vuosittain. Efecten markkina-alueella Euroopassa vuosikasvun odotetaan olevan muutamia prosenttiyksiköitä hitaampaa. Yritysten toiminnan digitalisoituessa tulee niin henkilöiden kuin fyysisten esineidenkin identiteettien hallinnasta entistä tärkeämpää, mikä lisää IAM-ratkaisujen kysyntää. Pilvikehitys ja erilaiset hybridipilviratkaisut nopeuttavat osaltaan IAM-ratkaisujen kysynnän kasvua, kun organisaatioiden tulee pystyä tehokkaasti vastaamaan niin sisäisiin kuin ulkoisiinkin tietoturvavaatimuksiin.

Alkuvuodesta 2020 maailmalla levinnyt koronaviruspandemia on luonut epävarmuutta markkinoilla ja asiakkaiden parissa on näkynyt merkkejä päätöksenteon hidastumisesta. Tätä kirjoitettaessa on kuitenkin vielä mahdotonta arvioida, aiheuttaako pandemia vain väliaikaisen hidasteen vai onko sillä pitkäaikaisia vaikutuksia markkinan yleiseen kasvuun. Vaikutukset näkyvät lyhyellä tähtäimellä voimakkaimmin palveluliiketoiminnassa. SaaS-liikevaihdon kehitys on luonteeltaan tasaisempaa, mutta sielläkin vaikutukset ovat jo nähtävissä asiakkaiden päätöksenteon hidastumisena.

TUOTEKEHITYS

Tuotekehitysinvestoinneissa korostui ketterän (agile) palvelunhallinnan valmiuksien kehittäminen Efecten alustassa. Uudet valmiudet kuten ketterään tehtävienhallintaan käytettävä Kanban-taulu mahdollistavat asiakkaiden siirtymisen ketterään toimintamalliin. Olemme asiakastyytyväisyyttä parantaaksemme myös julkaisseet muita lisäominaisuuksia, kuten agile swarming-ominaisuus, joka mahdollistaa tiimin jäsenten yhtäaikaisen työskentelyn kriittisten tapausten ympärillä. Lisäksi julkaisimme uuden identiteetinhallinnan ratkaisun (Identity Governance and Administration, IGA) vuoden alussa. IGA automatisoi pääsyoikeuspyyntöjen käsittelyn älykkäiden työnkulkujen avulla.

Konsernin tutkimus ja tuotekehitys tapahtuvat Efecte Finland Oy:ssä. Tuotekehitys tehdään pääosin oman henkilöstön voimin, mutta myös alihankkijoita käytetään tuotekehitykseen joustavuuden ja kustannustehokkuuden lisäämiseksi.

Yhtiö kirjaa tutkimukseen liittyvät menot kuluksi tapahtumakaudelle. Kehittämismenot, jotka aiheutuvat uusien tuotteiden ja merkittävien lisäominaisuuksien suunnittelusta, aktivoidaan taseeseen aineettomiksi hyödykkeiksi siitä lähtien, kun tuote on teknisesti toteutettavissa, se voidaan hyödyntää kaupallisesti ja tuotteesta odotetaan saatavan vastaista taloudellista hyötyä.

Konsernin tutkimus- ja tuotekehitysmenot tilikausilta 2017–2019:

Milj. euroa201920182017
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot2,01,91,6
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot,
 % liikevaihdosta
14,715,915,3

VARSINAINEN YHTIÖKOKOUS JA HALLINTO

4.4.2019 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.-31.12.2018 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden. Yhtiökokous päätti, että tilikaudelta 2018 ei jaeta osinkoa.

Yhtiökokous päätti, että palkkio hallituksen puheenjohtajalle on 3 000 euroa kuukaudessa ja muille hallituksen jäsenille 1 500 euroa kuukaudessa. Palkkioista noin 40 % maksetaan Efecte Oyj:n osakkeina ja noin 60 % rahana.

Hallituksen jäseniksi valittiin Pertti Ervi, Turkka Keskinen, Kari J. Mäkelä, Päivi Rekonen ja Hannu Vaajoensuu. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Pertti Ervi.

Yhtiön tilintarkastajana toimii Ernst & Young Oy ja päävastuullinen tilintarkastaja on KHT Juha Hilmola.

SUUNNATTU OSAKEANTI

Yhtiö toteutti maaliskuussa 2019 suunnatun maksuttoman osakeannin itselleen. Annissa annettiin vastikkeetta 40 000 uutta osaketta, jotta yhtiöllä on hallussaan omia osakkeita käytettäväksi hallituksen jäsenten vuosipalkkioiden osakeosuuden suorittamiseksi.

OSAKE JA KAUPANKÄYNTI OSAKKEELLA

Yhtiöllä on yksi osakesarja ja kaikilla osakkeilla on yhtäläiset oikeudet. Katsauskauden lopussa Efecte Oyj:n osakepääoma koostui 5 957 488 osakkeesta. Yhtiön hallussa oli 36 133 omaa osaketta, noin 0,6 % kaikista osakkeista.

Kauden aikana Efecte Oyj:n osakemäärä kasvoi 143 500 osakkeella yhtiölle itselleen suunnatun maksuttoman osakeannin ja optiomerkintöjen seurauksena.

Yhtiön osake on kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla. Katsauskauden aikana ylin kurssi oli 5,50 euroa, alin kurssi 3,86 euroa ja päätöskurssi 5,40 euroa. Osakekannan markkina-arvo ilman omia osakkeita oli katsauskauden päätöskurssilla noin 32,0 miljoonaa euroa.

OSAKKEENOMISTAJAT

Yhtiöllä oli 31.12.2019 yhteensä 1 364 omistajaa. Luettelo suurimmista omistajista ja tiedot omistajien jakaumasta ovat nähtävissä yhtiön internet-kotisivulla.

10 suurinta omistajaa 31.12.2019:

 OsakasKpl%
1First Fellow Oy1 010 49917,0
2Oy Fincorp Ab770 56912,9
3Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap325 5305,5
4Mandatum Henkivakuutusosakeyhtiö310 6495,2
5Innovestor Kasvurahasto I Ky298 9925,0
6Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen290 9094,9
7Montonen Markku263 5714,4
8OP-Suomi Mikroyhtiöt205 0003,4
9Havacment Oy121 1072,0
10Kosonen Jukka120 0002,0

Hallituksen jäsenten, toimitusjohtajan sekä heidän määräysvaltayhteisöjensä omistus yhtiössä oli yhteensä noin 5,1 %. Lisäksi toimitusjohtajan optiot oikeuttavat merkitsemään osakkeita määrän, joka vastaa noin 2,3 %:a osakekannasta.

Hallintarekisteröityjen osakkeiden osuus oli yhteensä noin 5,7 % kaikista osakkeista.

HALLITUKSEN VALTUUTUKSET

4.4.2019 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta yhtiön jakokelpoisilla varoilla. Osakkeita voidaan hankkia enintään 450 000 kappaletta. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

4.4.2019 yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään enintään 1 000 000 osakkeen antamisesta osakeannilla ja/tai antamalla optio-oikeuksia tai muita osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettuja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia. Hallitus voi päättää antaa joko uusia osakkeita tai yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen enimmäismäärä vastasi antohetkellä noin 17,2 % yhtiön kaikista osakkeista. Valtuutus sisältää oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia suunnatusti eli poiketen osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta osakeyhtiölaissa määritellyin edellytyksin. Valtuutus sisältää lisäksi oikeuden antaa osakkeita sekä optio-oikeuksia ja/tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia maksua vastaan tai maksutta. Valtuutuksen perusteella hallituksella on oikeus päättää kaikista osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista mukaan lukien saajat ja maksettavan vastikkeen määrä. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

OPTIO-OHJELMAT

Optio-ohjelma 2011

Optio-ohjelmaan 2011 kuuluu 130 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 390 000 uutta osaketta. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kolme uutta osaketta. Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika päättyy 31.12.2020. Osakkeen merkintähinta on 0,58 euroa. Optio-oikeuksien perusteella on 31.12.2019 mennessä merkitty 338 895 osaketta. Käyttämättömiä optio-oikeuksia on 17 035 kappaletta, joilla voidaan merkitä 51 105 osaketta.

Optio-ohjelma 2015

Optio-ohjelmaan kuuluu 135 000 kappaletta optio-oikeuksia, jotka oikeuttavat haltijansa merkitsemään enintään 405 000 osaketta. Optio-oikeudet jakautuvat neljään sarjaan: A-optio-oikeudet: 45 000 optio-oikeutta (joista 24 500 on jaettu), B-optio-oikeudet: 45 000 optio-oikeutta (joista 33 000 on jaettu), C-optio-oikeudet: 30 000 optio-oikeutta (joista 26 500 on jaettu), ja D-optio-oikeudet: 15 000 optio-oikeutta (joista kaikki on jaettu). Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään kolme osaketta.

Optio-oikeuksilla merkittävien osakkeiden merkintäaika on 30.4.2017-31.12.2020. Oikeus merkitä osakkeita alkaa seuraavan aikataulun mukaisesti: A-optio-oikeudet vestautuivat 30.4.2017, B-optio-oikeudet 30.4.2018 ja C-optio-oikeudet 30.4.2019. D-optio-oikeudet vestautuvat 30.4.2020 hallituksen asettamien vestautumisehtojen täyttyessä.

Osakkeen merkintähinnat ovat seuraavat: A-optio-oikeudet: 1,50 euroa/osake, B-optio-oikeudet: 1,6666667 euroa/osake, C-optio-oikeudet: 1,6666667 euroa/osake, ja D-optio-oikeudet: 3,34 euroa/osake. Optio-oikeuksien perusteella on 31.12.2019 mennessä merkitty 123 000 osakkeita.

Optio-ohjelma 2018

Optio-ohjelmaan kuuluu 450 000 kappaletta optio-oikeuksia. Kukin optio-oikeus oikeuttaa merkitsemään yhden osakkeen. Optio-oikeudet jakautuvat kolmeen sarjaan: A optio-oikeudet: 170 000 kpl, joiden merkintähinta on 5,75 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2021-31.5.2022; B optio-oikeudet: 140 000 kpl, joiden merkintähinta on 5,00 euroa/osake ja merkintäaika 2.5.2022-31.5.2023; sekä C-optio-oikeudet: 140 000 kpl, joiden merkintähinta on 5 päivän keskihinta Q1/2020 tulosjulkistuksen jälkeen ja merkintäaika 2.5.2023-31.5.2024. A-sarjan optio-oikeudet on jaettu vuonna 2018, B-sarjan vuonna 2019 ja C-sarjan jaetaan vuonna 2020. 2018 optio-ohjelmaan liittyy hallituksen määrittelemä osakkeiden omistusvelvoite optionhaltijoille.

ARVIO TOIMINNAN RISKEISTÄ JA EPÄVARMUUSTEKIJÖISTÄ

Koronavirustilanne luo epävarmuutta Efecten toimintaympäristössä ja maailmantaloudessa laajemminkin. Tilanne voi hidastaa Efecten asiakkaiden päätöksentekoa ja viivästyttää palveluiden hankintaa ja pitkittyessään johtaa myös asiakkaiden maksukyvyttömyyteen.

Pilvipalveluliiketoiminnassa oleellista on palvelun luotettava toimittaminen asiakkaille. Riskejä liittyy esimerkiksi ohjelmistotuotteen ominaisuuksiin, tietoturvaan, omaan palvelun operointiin sekä ulkoistettuun konesaliin ja verkkoyhteyksiin. Mahdolliset häiriöt palvelussa tai tietoturvaloukkaukset voivat johtaa korvausvelvoitteisiin ja asiakastyytyväisyyden laskuun, jotka voivat jatkossa alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta.

Yhtiö sovittaa asiakasprojekteissaan tuotteensa asiakkaan olemassa oleviin järjestelmiin. Asiakasprojekteihin voi liittyä viivästyksiä tai ylimääräistä työtä. Vaikka suuri osa projekteihin liittyvästä hinnoittelusta on tuntipohjaista, osassa projekteista käytetään kiinteää hinnoittelua. Etenkin pitkäaikaisiin identiteetin- ja pääsynhallinnan projekteihin saattaa liittyä odottamattomia ja alun perin vaikeasti ennakoitavia viivästyksiä, tai projektien työmäärä saattaa osoittautua huomattavasti alun perin suunniteltua suuremmaksi.

Aineettomiin oikeuksiin (IPR) liittyvät riskit ovat merkittäviä yhtiön kannalta. Riskinä on sekä oman IPR:n menetys/vuotaminen muille osapuolille että kolmansien osapuolten IPR:ien loukkaus Efecten toimesta. Efecte pyrkii minimoimaan riskiä tarkalla asiakassopimusten hallinnalla sekä käyttöön otettavien kolmansien osapuolten ohjelmistokomponenttien huolellisella evaluoinnilla.

Euroopan unionin yleinen tietosuoja-asetus (GDPR) edellyttää sopimuksen tekemistä henkilötietojen asianmukaisesta käsittelystä.  Efectellä on asiakkaidensa kanssa tällaisia sopimuksia, ja niissä sovitut velvoitteet voivat tietosuoja-asetuksen vastaisen toiminnan ilmetessä johtaa merkittäviin korvausvelvoitteisiin.

Yhtiön tuotekehitys ja palveluliiketoiminta perustuvat osaavaan henkilöstöön. Mikäli yhtiö ei onnistuu rekrytoimaan ja pitämään palveluksessaan osaavaa henkilöstöä, voi palveluiden laatu laskea, mikä voi alentaa liikevaihtoa ja kannattavuutta.  Osa tuotekehityksestä ja palveluliiketoiminnasta tapahtuu alihankintana.  Alihankkijayritysten toiminnan tai alihankintasuhteen häiriintyessä vaikutus on vastaava kuin osaavan henkilöstön puuttuessa.

Panostaminen kansainvälisen kasvun kiihdyttämiseen lisää kiinteitä kustannuksia esim. etupainotteisen rekrytoinnin kautta ja voi alentaa kannattavuutta, mikäli kasvun saavuttaminen osoittautuu ennakoitua haastavammaksi.

Yhtiön oman pääoma on riittävällä tasolla kannattavuuskehityksen jatkuessa suunnitellusti. Mikäli liiketoimintaympäristöstä tai muista syistä johtuen kannattavuuskehitys olisi selvästi suunniteltua heikompaa, voisi yhtiö joutua tutkimaan vaihtoehtoja oman pääoman vahvistamiseksi.

VOITONJAKOESITYS

Emoyhtiön päättyneen tilikauden tappio oli -702 433,22 euroa ja vapaa oma pääoma 7 681 779,87 euroa. Hallitus ehdottaa, että voitonjakokelpoiset varat jätetään omaan pääomaan eikä osakkeenomistajille jaeta osinkoa tilikaudelta 2019.

PITKÄN AJAN TALOUDELLISET TAVOITTEET

Efecten tavoitteena on yli 20 %:n keskimääräinen vuosittainen SaaS-liikevaihdon orgaaninen kasvu vuosina 2020- 2023. Voimakkaat panostukset kansainvälistymiseen ja tuotekehitykseen alentavat liikevoittoamme lähivuosina, mutta strategiakauden loppua kohden yhtiö tavoittelee kaksinumeroista liikevoittoprosenttia.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Ennen koronavirustilanteen eskaloitumista odotuksemme vuodesta 2020 olivat linjassa pitkän ajan taloudellisten tavoitteidemme kanssa. Odotamme vanhan toimintamallin mukaisen ylläpitoliikevaihdon laskevan vuonna 2020, mutta se muodostaa enää alle 10 % liikevaihdostamme. Fundamentit SaaS-liiketoiminnan kasvulle ovat vahvat.

Koronaviruksesta johtuen emme kuitenkaan tässä vaiheessa anna ohjeistusta vuodelle 2020. Valtioiden ympäri Eurooppaa julistamat poikkeustilat sekä matkustus- ja muut rajoitukset tulevat vaikuttamaan liiketoimintaamme, mutta vaikutuksen kesto ja laajuus ovat tässä vaiheessa epäselviä.

Vaikutukset näkyvät lyhyellä tähtäimellä voimakkaimmin palveluliiketoiminnassa. SaaS-liikevaihdon kehitys on luonteeltaan tasaisempaa, mutta sielläkin vaikutukset ovat jo nähtävissä asiakkaiden päätöksenteon hidastumisena.

SEURAAVA TULOSJULKISTUS

Efecte julkistaa liiketoimintakatsauksen kaudelta 1-3/2020 keskiviikkona 29.4.2020 ja puolivuosikatsauksen kaudelta 1-6/2020 keskiviikkona 26.8.2020.

Efecte Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
talousjohtaja Taru Mäkelä, 040 507 1085
toimitusjohtaja Niilo Fredrikson, 050 356 7177

Hyväksytty neuvonantaja: Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

www.efecte.com

-----


Taloudellinen informaatio:

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma ja laskelma oman pääoman muutoksista
2. Liitetiedot
3. Tunnusluvut

1. Tuloslaskelma, tase, rahavirtalaskelma, laskelma oman pääoman muutoksista

KONSERNIN TULOSLASKELMA

(1 000 EUR)7-12/197-12/1820192018
     
Liikevaihto6 9556 24013 83912 224
Liiketoiminnan muut tuotot0202
Materiaalit ja palvelut-558-631-1 206-1 151
Henkilöstökulut-4 565-4 717-9 701-9 356
Liiketoiminnan muut kulut-2 026-1 844-3 931-3 706
Käyttökate (EBITDA)-192-950-998-1 987
Muut poistot-209-183-378-351
Liikevoitto ennen liikearvon poistoja
(EBITA)
-402-1 134-1 377-2 339
Liikearvon poistot-9-9-19-19
Konserniliikearvon poistot----24
Liikevoitto-412-1 143-1 396-2 382
Rahoitustuotot ja -kulut-1-1525-32
Voitto ennen veroja-413- 1 158-1 371-2 414
Tuloverot-2-5-2-5
Katsauskauden tulos-415-1 163-1 373-2 419
     
     
     
     


KONSERNIN TASE

(1 000 EUR)12/201912/2018
   
Pysyvät vastaavat  
Kehittämismenot1 063991
Aineettomat oikeudet16711
Liikearvo4261
Koneet ja kalusto2339
   
Vaihtuvat vastaavat  
Keskeneräiset työt12
Pitkäaikaiset saamiset6053
Lyhytaikaiset saamiset2 6592 276
Rahoitusarvopaperit1 9732 182
Rahavarat1 4752 027
Varat yhteensä7 4647 643
   
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma  
Osakepääoma8080
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto10 70810 588
Kertyneet voittovarat-8 623-7 249
Oma pääoma yhteensä2 1653 419
   
Lyhytaikaiset velat  
Saadut ennakot2 3161 858
Ostovelat450467
Muut velat1 050750
Siirtovelat1 4831 150
Velat yhteensä5 2994 224
   
Oma pääoma ja velat yhteensä7 4647 643
   


KONSERNIN LYHENNETTY RAHAVIRTALASKELMA

(1 000 EUR)20192018
Liiketoiminnan rahavirrat  
Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja-1 371-2 415
Oikaisut tilikauden tulokseen372419
   
Käyttöpääoman muutos685331
   
Maksetut korot ja muut rahoituskulut-12-15
Saadut korot ja muut rahoitustuotot05
Maksetut verot-2-5
Liiketoiminnan nettorahavirta-328-1 680
   
Investointien rahavirrat  
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin hyödykkeisiin
-591 

-419
Investoinnit lyhytaikaisiin sijoituksiin-1 300-1 600
Luovutustulot lyhytaikaisista sijoituksista1 5462 396
Investointien nettorahavirta-345377
   
Rahoituksen rahavirrat  
Osakeannit120231
Rahoituksen nettorahavirta120231
   
Rahavarojen (vähennys)/lisäys-553-1 071
   
Rahavarat tilikauden alussa2 0273 098
Rahavarat tilikauden lopussa  1 4752 027
   


LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA

1000 EUR31.12.2019 31.12.2018 
     
Sidottu oma pääoma    
     
Osakepääoma 1.1.80 80 
Osakepääoma 31.12.80 80 
Sidottu oma pääoma yhteensä80 80 
     
     
Vapaa oma pääoma    
     
Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 1.1.10 588 10 356 
Osakeanti120 231 
Sijoitetun vapaan opo:n rahasto 31.12.10 708 10 588 
     
Voitto edellisiltä tilikausilta 1.1.-7 249 -4 822 
Muuntoerot-1 -8 
Voitto edellisiltä tilikausilta 31.12.-7 250 -4 830 
     
Tilikauden voitto (tappio)   -1 373   -2 419 
Vapaa oma pääoma yhteensä2 085 3 339 
     
     
Oma pääoma yhteensä2 165 3 419 

2. Liitetiedot

2.1. Laadintaperusta

Osavuosikatsaus on laadittu FAS-standardien kirjaamis- ja arvostamisperiaatteita noudattaen.

2.2. Liikevaihto liiketoiminnoittain

(1 000 EUR)7-12/197-12/1820192018
     
SaaS3 6873 0247 0945 754
Kertalisenssit38184185487
Ylläpito6426461 2871 292
Palvelut2 5892 3865 2724 691
Konserni yhteensä6 9556 24013 83912 224


2.3. Osakemäärän kehitys

 Liikkeeseen laskettujen osakkeiden lkm
1.1.20185 524 101
Osakemerkintä optioilla286 887
30.6.20185 810 988
Osakemerkintä optioilla3 000
31.12.20185 813 988
 

1.1.2019 
Suunnattu osakeanti yhtiölle itselleen
Osakemerkintä optioilla
30.6.2019
Osakemerkintä optioilla
31.12.2019

 

 
5 813 988
40 000
90 000
5 943 988
13 500
5 957 488

 

 

31.12.2019 Efecte Oyj:n hallussa on 36 133 omaa osaketta, noin 0,6 % osakkeiden lukumäärästä.

2.4 Lähipiiriliiketoimet

Yhtiö on tarkastelukaudella ostanut palveluita Yhtiön hallituksen jäsenen perheenjäseneltä yhteensä noin 7 tuhannella eurolla. Liiketoimet lähipiirin kanssa on tehty tavanomaisin markkinaehdoin.

2.5 Sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut

Seuraavissa taulukoissa on esitetty Yhtiön sopimusvastuut ja taseen ulkopuoliset vastuut 31.12.2019 ja 31.12.2018.

Muut omasta puolesta annetut vakuudet31.12.201931.12.2018
(tuhatta euroa) 
  
Vuokranmaksun vakuudet5642
Yrityskiinnitykset1 0001 000
Yhteensä1 0561 042


Leasingsopimuksista maksettavat määrät31.12.201931.12.2018
 (tuhatta euroa)
  
Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat117146
Myöhemmin maksettavat121206
Yhteensä237352

Tietotekniikkalaitteiden leasingsopimukset ovat pääsääntöisesti kolmen vuoden leasingsopimuksia, jotka ovat lunastettavissa keskimäärin 2–5 %:n jäännösarvoon.

Muut vastuusitoumukset

Emoyhtiö Efecte Oyj:llä on toimitiloistaan toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus. Vuokrasopimuksen vuokra-aika alkoi 1.7.2017, ja sopimus voidaan irtisanoa yhdeksän kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen, jolloin kertakorvauksena tulee lisäksi maksaa kolmen kuukauden vuokra. Kuukausivuokra on noin 20 tuhatta euroa. Tästä sopimuksesta aiheutuva vuokravastuu Yhtiölle on noin 294 tuhatta euroa.

 31.12.201931.12.2018
 (tuhatta euroa)
  
Seuraavan 12 kk:n aikana maksettavat301314
Myöhemmin maksettavat5963
Yhteensä360377

2.6 Tilintarkastajien palkkiot

Yhtiön tilintarkastajalle Ernst & Young Oy:lle maksettiin palkkiota koko konsernin osalta yhteensä 60 tuhatta euroa, josta Efecte Finland Oy:n osuus on 29 tuhatta euroa ja Efecte Oyj:n osuus 20 tuhatta euroa. Tilintarkastuslain 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettujen toimeksiantojen arvo oli 2,3 tuhatta euroa.

3. Tunnusluvut

1000 EUR7-12/20197-12/201820192018
     
Liikevaihto6 9556 24013 83912 224
SaaS3 6873 0247 0945 754
Kertalisenssit38184185487
Ylläpito6426461 2871 292
Palvelut2 5892 3865 2724 691
     
Liikevaihto Suomesta5 5105 34911 27510 374
Liikevaihto ulkomailta1 4468912 5641 849
Kotimaisen liikevaihdon osuus79 %86 %81 %85 %
Ulkomaisen liikevaihdon osuus21 %14 %19 %15 %
     
Toistuva liikevaihto
(recurring revenue)
4 3283 6708 3817 045
Toistuva liikevaihto, osuus liikevaihdosta %62 %59 %61 %58 %
     
SaaS MRR, kuukausiliikevaihto kauden lopussa640523640523
     
Liikevaihdon kasvu %11,5 %11,9 %13,2 %15,2 %
Käyttökate-193-950-998-1 988
Käyttökate %-2,8 %-15,2 %-7,2 %-16,3 %
EBITA-402-1 134-1 377-2 339
EBITA %-5,8%-18,2%-9,9%-19,1%
Liikevoitto-412-1 143-1 396-2 382
Liikevoitto %-5,9 %-18,3 %-10,1 %-19,5 %
Tilikauden tulos-415-1 163-1 373-2 419
Tulos/osake (EPS), euroa-0,07-0,20-0,23-0,42
Oma pääoma/osake, euroa0,370,590,370,59
Taseen loppusumma7 4647 6437 4647 643
Oma pääoma2 1653 4192 1653 419
Korollinen nettovelka-3 447-4 209-3 447-4 209
Sijoitetun pääoman tuotto %-35 %-57 %-49 %-53 %
Omavaraisuusaste %42 %59 %42 %59 %
Nettovelkaantumisaste %-159 %-123 %-159 %-123 %
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot1 0029372 0391 944
Tutkimus- ja tuotekehitysmenot, % liikevaihdosta14 %15 %15 %16 %
Henkilöstö keskimäärin kauden aikana108103106103
Henkilöstö kauden lopussa107104107104
Ulkona olevat osakkeet (keskimäärin kauden aikana)5 913 4515 806 4635 864 9875 704 025
Ulkona olevat osakkeet kauden lopussa5 921 3755 809 2355 921 3755 809 235

 

Lisätietoja:

Taru Mäkinen
Talousjohtaja
Efecte Oyj
taru.makinen@efecte.com
040 507 1085

Hyväksytty neuvonantaja:
Evli Pankki Oyj, puh. 040 579 6210

 

Efecte Oyj

Efecte on suomalainen ohjelmistoyhtiö, joka tarjoaa pilvipohjaisia palvelunhallinnan ohjelmistoja ja niitä tukevia asiantuntijapalveluita. Efecten ohjelmistoilla voidaan joustavasti hallita kaikkia organisaation sisäisiä ja ulkoisia palveluita, esimerkiksi IT:n, henkilöstöhallinnon tai talousosaston palveluita ja asiakaspalvelua sekä pääsyoikeuksia. Efecte on yksi alan johtavista keskisuurten ja julkisten organisaatioiden ohjelmistotoimittajista Suomessa ja Pohjoismaissa. Yhtiö on perustettu vuonna 1998 ja se on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Finland-markkinapaikalla. Efecte toimii Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja Tanskassa.

www.efecte.com