Til Nasdaq Copenhagen

23. marts 2020

Nykredit-koncernen suspenderer forventninger, indstiller udskydelse af udbyttebeslutning og forlænger garanti for KundeKroner

I lyset af den betydelige usikkerhed, som COVID-19 medfører for dansk økonomi og de finansielle markeder, samt den offentliggjorte fælles erklæring mellem regeringen og Finans Danmark har Nykredit-koncernen besluttet at:

  • suspendere de finansielle forventninger for regnskabsåret 2020,
  • indstille til de ordinære generalforsamlinger i Nykredit A/S og Nykredit Realkredit A/S, der fortsat afholdes 26. marts 2020, at beslutning om udbytte udskydes.
  • Totalkredit A/S forlænger KundeKroner til boligejere på de nuværende satser til og med 2021.

Den aktuelle situation med det globale udbrud af COVID-19 er uden fortilfælde, og konsekvenserne i indeværende år for dansk økonomi og de finansielle markeder er derfor meget vanskelige at forudse. På den baggrund suspenderes de finansielle forventninger for regnskabsåret 2020. For nuværende forventes en negativ resultateffekt i form af øgede nedskrivninger, negativ effekt på handels- og beholdningsindtægter samt negativ effekt på forretningsmæssigt udgåede derivater. Til trods for dette er den positive drifts- og balanceudvikling i den grundlæggende forretning fortsat i 1. kvartal 2020. Der har pr. dags dato været vækst i antal kunder samt vækst i udlån. Nykredit-koncernen forventer at give en opdatering senest ved offentliggørelsen af kvartalsrapporten for 1. kvartal den 7. maj 2020 vedrørende de finansielle forventninger til regnskabsåret 2020.

Koncernchef Michael Rasmussen udtaler:
- Nykredit har en gruppe stærke, danske ejere i ryggen – anført af Forenet Kredit. Vi har afstemt med ejerkredsen, at vi for nuværende fastholder den kapital, der er tiltænkt udbytte, i virksomheden. Ikke fordi vi mangler kapital. Nykredit er meget velpolstret. Men fordi der ikke må herske den mindste tvivl om, at Nykredit står stærkt og er fuldt dedikeret til at løfte sit samfundsansvar og hjælpe så mange familier og virksomheder som muligt gennem den kommende tid.

- I denne tid har vi et ansvar for at skabe finansiel tryghed for vores kunder. Det gælder i de kommende uger og måneder, men det gælder også på længere sigt. Derfor tager vi nu et ekstra skridt og forlænger KundeKroner til og med 2021. I den nuværende situation er det vigtigt for os, at de over 800.000 boligejere med lån fra Totalkredit ved, at de kan regne med KundeKroner som en unik styrke ved foreningsejerskabet.

Fakta
Nykredit er den største långiver i Danmark og en 100% danskejet finansiel virksomhed. Forenet Kredit, der er en forening af kunder, ejer 78,9% af virksomheden, mens den resterende andel hovedsageligt ejes af danske pensionsselskaber.

KundeKroner er en rabat, der sænker bidragsbetalingerne for de boligejere, der har realkreditlån fra Totalkredit. Rabatten er på 0,15% af kundernes restgæld, svarende til 1.500 kr. ved en restgæld på 1. mio. kr. I 2019 blev der i alt givet over 1 mia. kr. i KundeKroner-rabatter. KundeKroner er hidtil blevet finansieret ved, at Forenet Kredit har givet dele af sine udbyttebetalinger tilbage som tilskud til Nykredit-koncernen, der derefter har givet tilskuddet videre til kunderne i form af bl.a. KundeKroner. På den måde er store dele af udbytterne gået tilbage til kunderne. Konkret blev KundeKroner i 2019 finansieret på baggrund af udbytte for regnskabsåret 2017. For 2020 bliver KundeKroner finansieret på baggrund af udbytte for regnskabsåret 2018. Nykredit-koncernen er i den aktuelle situation parat til at give KundeKroner uafhængigt af tilskud fra Forenet Kredit, og koncernen har derfor valgt allerede nu at forlænge KundeKroner til boligejere på de nuværende satser frem til og med 2021 for at sikre størst mulig klarhed for boligejere.

Nykredits seneste rapporterede egentlige kernekapitalprocent (CET1%) er 19,5%, hvilket ligger betydeligt over de regulatoriske krav og egen kapitalmålsætning, der lyder på en egentlig kernekapitalprocent (CET1%) på ca. 16%. Herudover har Forenet Kredit etableret et kapitalberedskab og likviditetsberedskab, der senest rapporteret er hhv. 8,9 og 1,6 mia. kr.

Nykredit Bank introducerede i forrige uge en række tiltag til danske familier og virksomheder, som får økonomiske problemer på grund af følgerne af COVID-19. Læs mere om dem her.

Kontakt presseafdelingen på tlf. 30133533 for yderligere info.

Vedhæftet fil