logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp ställer in sin ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2020 och kommer att kalla till ny stämma

Företagsmeddelande, Insiderinformation,  Helsingfors, 24.3.2020 kl. 17.00

Nexstim Abp ställer in sin ordinarie bolagsstämma den 31 mars 2020 och kommer att kalla till ny stämma

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att mot bakgrund av coronautbrottet och de restriktioner som finska myndigheter har infört i samband med detta, har Nexstim Abp:s styrelse beslutat att ställa in den ordinarie bolagsstämman som skulle ha hållits den 31 mars 2020. Detta för att säkerställa Nexstims aktieägares, medarbetares och andra intressenters säkerhet och välbefinnande. En ny kallelse till den ordinarie bolagsstämman publiceras så snart detta är praktiskt möjligt.

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande, Nexstim
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com


Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga