Marimekko Oyj, Lehdistötiedote, 25.3.2020 klo 8.45

Marimekon päämarkkina-alueilla vaikuttava koronavirus-pandemia on selvästi heikentänyt kulutuskysyntänäkymiä, ja sitä kautta tarjolla olevan työn määrää vähittäiskaupan puolella. Pitkittyessään sillä voi olla merkittävät vaikutukset yhtiön myyntiin ja kannattavuuteen.

Henkilöstön ja asiakkaiden terveys ja hyvinvointi ovat Marimekon prioriteetti. Yhtiö on sulkenut väliaikaisesti omat vähittäismyymälänsä USA:ssa, Australiassa, Saksassa, Norjassa ja Tanskassa, ja sulkee väliaikaisesti myös Suomen ja Ruotsin omat vähittäismyymälänsä tällä viikolla.

Sopeuttaakseen henkilöstömäärän tarjolla olevan työn määrään, sekä minimoidakseen koronaviruspandemian (COVID-19) negatiiviset taloudelliset vaikutukset liiketoimintaansa, Marimekko käynnistää yhteistoiminnasta yrityksissä annetun lain 8 luvun mukaiset yhteistoimintaneuvottelut kotimaan vähittäiskauppaketjussaan, mukaan lukien vähittäiskaupan tukitoiminto, koskien enintään 90 päivän määräaikaisia lomautuksia. Vastaavanlaisia henkilöstön sopeuttamistoimenpiteitä aloitetaan myös yhtiön vähittäismyynnin organisaatioissa Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Saksassa, Yhdysvalloissa sekä Australiassa. Lisäksi yhtiö tarkastelee kaikkia kiinteitä kulujaan.

”Koronavirus-pandemia on meitä kaikkia koskettava inhimillinen kriisi, jonka vaikutukset myös talouteen ja kulutuskysyntään – erityisesti poikkeustilanteen pitkittyessä – ovat mittavat. Marimekolla on vahva tase ja olemme vakavarainen yhtiö kaikkien marimekkolaisten viime vuosien aikana tekemän hyvän työn ansiota. Tästä huolimatta tämä poikkeuksellinen tilanne vaikuttaa myös meihin. Tämän vuoksi meidän on ryhdyttävä valitettaviin toimenpiteisiin henkilöstön sopeuttamiseksi tarjolla olevan työn määrään turvataksemme yhtiömme taloudellinen asema ja sitä kautta pitkällä aikajänteellä työpaikkamme mahdollisimman suuressa mittakaavassa. Tästä haastavasta tilanteesta huolimatta olen täysin vakuuttunut siitä, että Marimekko pääsee tämän vaikean ajan yli kilpailukykymme ja ainutlaatuisen kulttuurimme – marihengen – tukemana”, sanoo toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko.

Aloitettavat yhteistoimintaneuvottelut koskevat Marimekon koko vähittäiskaupan henkilöstöä Suomessa, mukaan lukien vähittäiskaupan tukitoiminto.

Toimenpiteet saattavat johtaa henkilöstön määräaikaisiin lomautuksiin joko koko- tai osa-aikaisesti.

Joulukuun 2019 lopussa Marimekon kotimaan vähittäiskaupan organisaatioon, tukitoiminto mukaan lukien, kuului yhteensä 189 henkilöä (kokoaikaisiksi muutettuna) ja vähittäiskauppa muilla markkina-alueilla työllisti, tukitoiminnot mukaan lukien, yhteensä 86 henkilöä. Neuvottelut Suomessa alkavat 30.3.2020 ja niiden arvioidaan kestävän enintään 14 päivää.

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Tiina Alahuhta-Kasko, puh. 09 758 71


JAKELU:
Keskeiset tiedotusvälineet

Marimekko on suomalainen lifestyle-designyritys, joka tunnetaan ennen kaikkea omaleimaisista kuvioista ja väreistä. Yhtiön tuotevalikoimaan kuuluu korkealuokkaisia vaatteita, laukkuja ja asusteita sekä kodintavaroita sisustustekstiileistä astioihin. Kun Marimekko vuonna 1951 perustettiin, sen ennennäkemättömät painokankaat antoivat sille vahvan ja ainutlaatuisen identiteetin. Marimekko-tuotteita myydään noin 40 maassa. Vuonna 2019 tuotteiden brändimyynti oli 251 miljoonaa euroa ja yhtiön liikevaihto 125 miljoonaa euroa. Marimekko-myymälöitä on noin 150 eri puolilla maailmaa. Keskeisiä markkinoita ovat Pohjois-Eurooppa, Pohjois-Amerikka ja Aasian-Tyynenmeren alue. Konsernin palveluksessa on noin 450 henkeä. Yhtiön osake noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:ssä. www.marimekko.com