De finansielle forventninger for 2020 suspenderes trods god aktivitet i 1. kvartal

Aarhus C, DENMARK


Den globale COVID-19 pandemi, og de mange tiltag for at inddæmme spredningen, medfører væsentlige usikkerheder. Det er åbenlyst, at den globale eskalering af virusudbruddet har en betydelig negativ indvirkning på den globale økonomi og dermed også på virksomheders aktivitet.

For Schouw & Co. koncernen som helhed har aktiviteten i den forløbne del af 2020 i det væsentlige været som forventet. Hovedparten af vores enheder opererer fortsat med sædvanlig kapacitet, og har indtil nu kun oplevet en begrænset negativ påvirkning i forsyningskæde og produktion.

En stor del af koncernens aktiviteter er kendetegnet ved, at efterspørgslen kun i begrænset omfang er følsom over for markedspåvirkninger af kortere varighed. Koncernen har imidlertid også aktivi­teter, der er mere følsomme over for forstyrrelser i forsyningskæden eller svigtende efterspørgsel.

Schouw & Co. har produktion i 29 lande og salg til mere end 100 lande, og med den hastige udvikling på tværs af mange markeder er vi på nuværende tidspunkt ikke i stand til at vurdere de potentielle negative effekter af COVID-19. Som konsekvens heraf har vi valgt midlertidigt at suspendere vores finansielle forventninger for 2020, indtil vi har opnået et bedre overblik over konsekvenserne af situationen.

Alle koncernens virksomheder har fokus på at tilpasse aktiviteterne til den aktuelle situation med henblik på at opretholde den bedst mulig drift og en god sikkerhed for medarbejderne. Der tages aktivt hånd om omkostninger og investeringer for at beskytte indtjeningen og bevare en stærk finansiel position.

Schouw & Co. forventer at offentliggøre delårsrapport for 1. kvartal 2020 torsdag den 7. maj 2020.

Aktionærerne opfordres til at undlade fysisk fremmøde på generalforsamlingen
Schouw & Co. bestræber sig på at gennemføre den ordinære generalforsamling som planlagt den 15. april 2020, men det er usikkert, hvilke forsamlingsbegrænsninger der vil gælde på dagen. Selskabets aktionærer opfordres derfor indtrængende til at undlade fysisk fremmøde på generalforsamlingen.

I stedet opfordres aktionærerne til at udøve deres ejerskab ved brevstemme og til at følge live streaming af generalforsamlingen på internettet. Følg instruktioner og opdateringer forud for generalforsamlingen på www.schouw.dk/gf

Aktieselskabet Schouw & Co.

Jørn Ankær Thomsen, Bestyrelsesformand
Jens Bjerg Sørensen, Adm. direktør

Eventuelle spørgsmål bedes rettet til adm. direktør Jens Bjerg Sørensen på telefon +45 8611 2222.

Vedhæftet fil


Attachments
2020-03-25 FBM 04-2020 Finansielle forventninger