Skako Logo.png
Source: SKAKO A/S

Opdatering af forventninger til 2020 og udbytte for regnskabsåret 2019

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S                                                          
GlobeNewswire

                                                                                                                      Faaborg, den 25. marts 2020
                                                                                                                    Selskabsmeddelelse nr. 3/2020

                                                               
Opdatering af forventninger til 2020 og udbytte for regnskabsåret 2019

Forventninger til 2020
Vi må konstatere, at de hurtigt vedtagne foranstaltninger for at dæmme op for Covid-19 og den usikkerhed tiltagene bringer til den globale økonomi, vil have negativ indvirkning på SKAKO A/S’ omsætning og resultat i 2020. Da situationen er uden fortilfælde og udviklingen meget forskellig på de enkelte markeder er det vanskeligt at forudsige de økonomiske konsekvenser. SKAKO A/S har derfor besluttet at suspendere forventningerne til 2020 (tidligere: Et resultat af primær drift (EBIT) på DKK 18-23m). Vi forventer at kunne give en opdatering vedrørende vores forventninger til 2020 i forbindelse med offentliggørelsen af vores kvartalsrapport for Q1 2020.

Omkostningsbesparelser
Selskabet arbejder med flere scenarier for udviklingen i 2020, men kan i dag ikke vide hvor omfattende påvirkningen bliver. SKAKO igangsætter tiltag i et bredspektret kortsigtet spareprogram, som ved at sænke selskabets omkostninger i 2020, skal medvirke til at sikre, at vi kan bevare så mange arbejdspladser som muligt i SKAKO, når vi kommer på den anden side af Covid-19 samt begrænse de økonomiske indvirkninger. Tiltagene indebærer generelle besparelser, stop for nyansættelser og investeringer, suspendering af al bonus for 2020 samt midlertidig hjemsendelse af medarbejdere i koncernens danske og franske selskaber. De hjemsendte medarbejdere, som indgår under de enkelte landes støtteprogrammer til virksomheder under Covid-19, afskediges ikke og oppebærer mellem 80% og 100% af deres normalløn i den periode de er hjemsendt.

Vi arbejder målrettet på at få SKAKO, vores medarbejdere og ikke mindst vores kunder sikkert igennem denne kritiske periode.

Det er vigtigt at pointere, at tiltagene foretages med det klare mål at bevare alle arbejdspladser og sikre, at SKAKO kan fortsætte sin positive udvikling, når denne krise er overstået. Samtidig bevarer SKAKO en bemanding som sikrer, at vi fortsat kan servicere vores kunder i samme omfang som tidligere, dog på det lavere aktivitetsniveau, som inddæmningsforanstaltningerne har medført.     

Udbytte
Som følge af den voksende usikkerhed har bestyrelsen, som en sikkerhedsforanstaltning, besluttet at tilbagetrække forslaget om udbyttebetaling på DKK 2,0 pr. aktie, som skulle vedtages på selskabets ordinære generalforsamling 22. april 2020. Dette sker for at sikre, at selskabet har adgang til mest mulig likviditet i en periode præget af stor usikkerhed.

”Det ærgrer os at skulle komme med denne meddelelse så kort tid efter vi har offentliggjort en årsrapport med et flot resultat for 2019 og positive forventninger til 2020. Nu må vi i stedet koncentrere os om de kortsigtede hensyn til vores kunder og medarbejdere, og sikre at virksomheden kan fortsætte sin positive udvikling når Covid-19 krisen er lagt bag os.”, udtaler bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen.   
  

Med venlig hilsen
SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen
Bestyrelsesformand
Tlf.: 23 47 56 40