Til Nasdaq Copenhagen


Totalkredit A/S - ordinær generalforsamling 2020

På Totalkredits ordinære generalforsamling torsdag den 26. marts 2020 blev:

  • Årsrapporten for 2019 behandlet. I lyset af den makroøkonomiske usikkerhed, som corona-epidemien har forårsaget, var forecastet for 2020 suspenderet forud for generalforsamlingens afholdelse. Der henvises i den forbindelse til selskabsmeddelelse af 23. marts 2020 kl. 18.10 for Nykredit-koncernen. Årsrapporten, herunder den foreslåede resultatdisponering, blev godkendt.
  • Decharge til direktion og bestyrelse godkendt.
  • Bestyrelsens forslag til lønpolitik og vederlag til ledelsen godkendt.
  • Anders Jensen valgt som nyt bestyrelsesmedlem. Michael Rasmussen og David Hellemann blev genvalgt til bestyrelsen.
  • Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab genvalgt som selskabets revisor.

Umiddelbart efter afholdelse af den ordinære generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig ved valg af Michael Rasmussen som formand samt David Hellemann som næstformand.

København, den 26. marts 2020

Totalkredit A/S
Bestyrelsen

Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til pressechef Jens Theil på telefon 44 55 14 50.

Vedhæftet fil