Koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita Consti Yhtiöt Oyj:n yhtiökokoukseen liittyen

CONSTI YHTIÖT OYJ PÖRSSITIEDOTE

26.3.2020 klo 15.15

Koronaviruksesta johtuvia käytännön ohjeita Consti Yhtiöt Oyj:n yhtiökokoukseen liittyen

Koronaviruksen aiheuttamasta pandemiasta johtuen Consti Yhtiöt Oyj (”Consti” tai ”Yhtiö”) ryhtyy lukuisiin varotoimiin voidakseen järjestää yhtiökokouksensa suunnitellusti 6.4.2020, sekä varmistaakseen osakkeenomistajien ja Constin henkilöstön turvallisuuden. Consti noudattaa järjestelyissä kaikkia viranomaisohjeita ja päivittää ohjeistusta tilanteen niin vaatiessa.

Osakkeenomistajia pyydetään tartuntariskin pienentämiseksi huomioimaan paikalle tulemisen sijaan mahdollisuus seurata kokousta etäyhteydellä. Henkilöosakkaat voivat tilata yhtiökokoukseen henkilökohtaisen linkin 3.4.2020 mennessä. Linkki tilauslomakkeeseen on osoitteessa  https://investor.consti.fi/fi-FI/corporate-governance/general-meeting/agm-2020. Tilaaminen vaatii tunnistautumisen henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajat eivät voi tilata linkkiä. Etäyhteyden kautta kokousta seuraavan osakkeenomistajan ei kuitenkaan katsota osallistuvan yhtiökokoukseen eikä sitä kautta voi esittää puheenvuoroja eikä äänestää.

Äänioikeutensa käyttämiseksi osakkeenomistajalla on mahdollisuus valtuuttaa haluamansa henkilö edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Kokouksessa läsnä olevan henkilömäärän minimoimiseksi suosittelemme käyttämään mahdollisuutta valtuuttaa Asianajaja Sarianna Järviö
Borenius Asianajotoimisto Oy:stä, tai hänen määräämänsä henkilö, edustamaan itseään ja käyttämään äänivaltaa puolestaan kokouksessa. Valtakirjat äänestysohjeineen löytyvät osoitteesta https://investor.consti.fi/fi-FI/corporate-governance/general-meeting/agm-2020. Osakkeenomistajan tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen voidakseen hyödyntää Constin suosittelemaa valtakirjapalvelua.

Yhtiökokouksen päätöksenteon turvaamiseksi Consti on saanut yli 50 prosenttia Yhtiön osakkeista ja äänistä edustavilta suurimmilta osakkeenomistajiltaan ilmoituksen, että he kannattavat yhtiökokouskutsussa esitettyjä ehdotuksia, ja että paikalle tulon sijaan he osallistuvat yhtiökokoukseen valtakirjalla.

Consti ryhtyy seuraaviin ennakoiviin toimenpiteisiin riskien välttämiseksi yhtiökokouksessaan:

  • Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan hyödyntämällä Constin tarjoamaa valtakirjapalvelua yhtiön verkkosivuilla olevien ohjeiden mukaisesti
  • Hallituksen ja johtoryhmän jäsenten osallistuminen on rajoitettu minimiin
  • Kokouksen esitykset ovat lyhennettyjä
  • Hallitukseen ehdolla olevat henkilöt esitellään diaesityksen avulla
  • Istumapaikat järjestetään väljästi ja erityistä huomiota kiinnitetään hygieniaan
  • Kokousjärjestelyin huolehditaan siitä, että ihmiset eivät suurissa määrin kohtaa esimerkiksi sisään tullessaan, aulatiloissa tai pois lähtiessään
  • Tilaisuudessa on käytettävissä käsidesiä
  • Tilaisuudessa ei ole tarjoilua

Consti pyytää kunnioittavasti osakkeenomistajiaan seuraamaan sekä noudattamaan viranomaisohjeita ja suosituksia sen arvioimisessa, osallistuuko osakkeenomistaja henkilökohtaisesti yhtiökokoukseen. Consti suosittelee paikalle tulemisen sijaan käyttämään hyväksi edellä mainittua etäyhteyttä ja valtuuttamismahdollisuutta. Kaikkia niitä osakkeenomistajia, jotka ovat jo ilmoittautuneet yhtiökokoukseen, mutta eivät aio osallistua yhtiökokoukseen tai halua hyödyntää valtakirjapalvelua, pyydetään perumaan ilmoittautumisensa mahdollisimman pian. Osakkeenomistajan tulee olla ilmoittautunut yhtiökokoukseen voidakseen hyödyntää Constin suosittelemaa valtakirjapalvelua.

CONSTI YHTIÖT OYJ

LISÄTIETOJA

Esa Korkeela, Toimitusjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, puh. +358 40 730 8568
Joni Sorsanen, Talousjohtaja, Consti Yhtiöt Oyj, Puh. +358 50 443 3045

LISÄTIETOJA BORENIUS ASIANAJOTOIMISTO OY:N VALTAKIRJAPALVELUUN LIITTYEN

Juha Koponen, Asianajaja, Borenius Asianajotoimisto Oy, puh. +358 50 522 1162

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy 
Keskeiset tiedotusvälineet
www.consti.fi

Consti on yksi Suomen johtavia korjausrakentamiseen ja taloteknisiin palveluihin keskittyneitä yhtiöitä. Consti tarjoaa kattavasti korjausrakentamisen ja talotekniikan palveluita taloyhtiöille, yrityksille ja sijoittajille sekä julkiselle sektorille Suomen kasvukeskuksissa. Yhtiöllä on neljä toimialaa: Taloyhtiöt, Yritykset, Julkiset ja Talotekniikka. Vuonna 2019 Consti-konsernin liikevaihto oli 315 miljoonaa euroa, ja se työllistää noin 1000 korjausrakentamisen ja talotekniikan ammattilaista.

Consti Yhtiöt Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla, ja sen kaupankäyntitunnus on CONSTI. www.consti.fi