logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp slutför förhandlingarna inom Lag för samarbete inom företag

Företagsmeddelande, Insiderinformation,  Helsingfors, 26.3.2020 kl. 19.00

Nexstim Abp slutför förhandlingarna enligt Lagen om samarbete inom företag

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att det har slutfört samarbetsförhandlingarna.

Den 18 mars 2020 meddelade bolaget att det kommer att inleda samarbetsförhandlingar gällande hela personalen i Finland som en del av Nexstim-koncernens kostnadsinbesparingsplan, vilken siktar på att nå upp till 3 miljoner euro årliga inbesparingar i  den globala verksamheten.

Samarbetsförhandlingarna i Finland har nu avslutats och som ett resultat av detta beslutade bolaget att på viss tid permittera all sin personal i högst 90 dagar. Permitteringarna kan utföras som heltids eller deltids permitteringar. Det skedde inga uppsägningar i Finland. Kostnadsinbesparingsplanen ledde till uppsägningar av totalt sex personer i företagets utländska dotterbolag.

Bolaget beräknar att med dessa kostnadsinbesparingsåtgärder uppnå inbesparingar om cirka 0,8 miljoner euro under de kommande tre månaderna, vilket omvandlat till årsnivå skulle innebära att Nexstim-koncernen skulle nå målet om 3 miljoner euro i kostnadsinbesparingar.

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

 

Bilaga