logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp justerar utsikterna för 2020

Pressmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 3 april 2020 kl. 9.00

Nexstim Abp justerar utsikterna för 2020

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att bolaget med anledning av den svåra affärsmiljön på grund av pandemin av coronaviruset covid-19 inte kan lämna en prognos om bolagets helårsomsättning 2020 förrän det finns exaktare information om hur länge hälsokrisen pågår.

De kostnadsbesparingar som bolaget meddelade om 26 mars 2020 uppskattas leda till en mindre rörelseförlust 2020 jämfört med 2019. Enligt bolagets bedömning kommer det att ha tillräckligt med rörelsekapital till utgången av tredje kvartalet 2020, förutsatt att kostnadsbesparingarna ger förväntad effekt och lånen ska återbetalas enligt tidigare avtalade scheman.

Bolaget har justerat sina framtidsutsikter som följer: Rörelseförlusten för hela året 2020 förväntas vara mindre än förlusten 2019.

Dessa ekonomiska utsikter ersätter den tidigare uppskattningen från 28 februari 2020 då bolaget utifrån verksamhetsprognoserna förväntade sig att omsättningen från NBT-verksamheten skulle öka 2020 och att räkenskapsperiodens resultat skulle bli negativt.

NEXSTIM ABP

Mikko Karvinen, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga