Tractions årsredovisning för 2019 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.traction.se.

Traction kommer att publicera årsberättelsen för 2019 inom kort. Den tryckta versionen av årsberättelsen kommer kunna beställas genom e-post till post@traction.se.

AB Traction

Petter Stillström
Verkställande direktör
Tel: 08-506 289 00

DENNA INFORMATION ÄR SÅDAN INFORMATION SOM TRACTION ÄR SKYLDIGT ATT OFFENTLIGGÖRA ENLIGT LAGEN OM VÄRDEPAPPERSMARKNADEN. INFORMATIONEN LÄMNADES FÖR OFFENTLIGGÖRANDE DEN 9 APRIL 2020 KL. 11:35 CET. 

Bilaga