Tractions årsberättelse för 2019 är nu offentliggjord och finns tillgänglig på bolagets webbplats, www.traction.se. Den tryckta versionen av årsberättelsen kommer att finnas tillgänglig inom kort och kan beställas genom e-post till post@traction.se.

AB Traction

Petter Stillström
Verkställande direktör
Tel: 08-506 289 00


Bilaga