Pressmeddelande
17 april 2020, 16:50

Sdiptech AB (publ) publicerar årsredovisning för 2019

Årsredovisningen finns från och med idag den 17 april tillgänglig på bolagets hemsida www.sdiptech.se

Årsredovisningen distribueras per post till de aktieägare som så begärt och kan även beställas via info@sdiptech.com

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Bengt Lejdström, CFO, +46 702 74 22 00, bengt.lejdstrom@sdiptech.com

My Lundberg, IR & PR Manager, +46 703 61 18 10, my.lundberg@sdiptech.com

Sdiptechs stamaktie av serie B handlas under kortnamn SDIP B med ISIN-kod SE0003756758.

Sdiptechs preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348.

Sdiptechs Certified Adviser på Nasdaq First North Premier Growth Market är Erik Penser Bank, +46 8 463 83 00, certifiedadviser@penser.se. Mer information finns på bolagets hemsida: www.sdiptech.se

Sdiptech AB är en teknikkoncern med huvudfokus på infrastruktursegment som är kritiska för välfungerande samhällen och välfärd, exempelvis vatten & sanitet, el & automation, energieffektivitet & luftklimat och transport. Som en del av vårt erbjudande i storstadsområden erbjuder vi också nischade tekniska tjänster för fastigheter. Sdiptech omsätter ca 1 750 Mkr och har sitt säte i Stockholm.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 17 april 2020 kl. 16:50.


 

 

Bilaga