Formuepleje A/S har afdækket en fejl i beregningen af indre værdi for Investeringsforeningen Formuepleje, afd. PensionPlanner Moderat (ISIN: DK0060182541), jfr. § 75, stk. 1 i lov om investeringsforeninger mv.

Der var en fejlberegning af Afdelingens indre værdi fra den 14. april 2020, kl. 09.45 til den 20. april 2020, kl. 15.04, hvor den oplyste indre værdi var mellem 0,69% og 0,76% for høj.

Meddelelsen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside (www.formuepleje.dk).

Fondsmæglere, der har formidlet kunders handel af andele i det pågældende tidsrum, bedes informere de berørte investorer om forholdet og opfordre dem til at kontakte Formuepleje A/S med henblik på berigtigelse af fejlen.

Investorer som hverken har købt eller solgt andele i tidsrummet er ikke påvirket af fejlberegningen.

 

Med venlig hilsen            
             

Søren Astrup, direktør                                               
Formuepleje A/S

 

 

Vedhæftet fil