logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp: Business Finland avstår från att återkräva en del av produktutvecklingslånen

Pressmeddelande, insiderinformation, Helsingfors, 24 april 2020 kl. 15.00

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att Innovationsfinansieringsverket Business Finland har beslutat att inte återkräva cirka 0,9 miljoner euro av kapitalet av ett lån som beviljats tre av Nexstim Abp:s utvecklingsprojekt. Dessutom avstår Business Finland från att återkräva räntan på detta lånekapital.

Business Finland avstår från att återkräva det obetalda lånekapitalet inklusive ränta eftersom Nexstims FoU-arbete för strokerehabilitering 2009–2017 misslyckades och den ekonomiska avkastningen från dessa projekt åtminstone delvis har uteblivit.

Nexstims vd Mikko Karvinen lämnar följande kommentar: ”Jag vill tacka vår långvariga finansieringspartner Business Finland för beslutet att inte återkräva de lån som beviljats för utveckling av strokerehabilitering. I detta skede av utvecklingen är det bättre att vi satsar våra begränsade finansiella resurser på behandling av andra svåra hjärnsjukdomar, såsom egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.”

NEXSTIM ABP

Mikko Karvinen, verkställande direktör

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Business Finland

Business Finland är den finska statliga organisationen för finansiering av innovation och handel, turism och investeringsfrämjande. Business Finlands 600 experter finns utspridda i 40 olika kontor runtom i världen samt i 18 finländska landskap. Business Finland hör till Team Finland-nätverket.

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga