Der er fundet anledning til ændring til årsrapporten i Kapitalforeningen Formuepleje Merkur.  

I årsrapportens side 6 var der ved en faktuel fejl anført et for højt bestyrelseshonorar i ledelsesberetningen, jf. nedenstående tekst:

”Bestyrelsens aflønning
Som honorar til bestyrelsen for 2019 indstilles til generalforsamlingens godkendelse et samlet beløb på 332 t.kr. Grundhonoraret til et menigt bestyrelsesmedlem udgør 55 t.kr. Herudover modtager formanden et tillæg på 55 t.kr. Menige medlemmer af revisionsudvalget modtager 10 t.kr. i tillæg mens formanden for revisionsudvalget modtager 15 t.kr.”

Ovenstående tekst korrigeres således til nedenstående:

”Bestyrelsens aflønning

Som honorar til bestyrelsen for 2019 indstilles til generalforsamlingens godkendelse et samlet beløb på 126 t.kr. Grundhonoraret til et menigt bestyrelsesmedlem udgør 20 t.kr. Herudover modtager formanden et tillæg på 20 t.kr. Menige medlemmer af revisionsudvalget modtager 5 t.kr. i tillæg mens formanden for revisionsudvalget modtager 7,5 t.kr.”

Der er tale om en ren tekstfejl, som ikke har nogen regnskabsmæssig påvirkning.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

Med venlig hilsen
                           

Søren Astrup, direktør                                                  
Formuepleje A/S

Vedhæftet fil