Investeringsforeningen Formuepleje har afholdt ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2020 kl. 13.00.

Årsrapport
Årsrapporten udviste et resultat for foreningen på 4.697 mio.kr. med en stigning i formuen på knap 8.164 mio. fra 14.636 mio.kr. ultimo 2018 til 22.800 mio.kr. ultimo 2019. Stigningen kunne i særlig grad tillægges aktieafkast samt tilførsel af midler fra emissioner. 

Der var for foreningens afdelinger foreslået udbetaling af følgende udbytter:

AfdelingKr.pr.andel
Danske Aktier3,40
EM Virksomhedsobligationer1,20
Global High Yield0,00
Obligationer1,50
Rusland17,00
Globale Aktier9,20
Forbrugsaktier18,10

Der blev endvidere henvist til fondsbørsmeddelelse af den 20. januar 2020 for Investeringsforeningen Formuepleje, hvoraf fremgik, at de foreslåede udbytter allerede var udbetalt som á conto udbytter.


Generalforsamlingen godkendte årsrapporten, herunder de foreslåede udbytter og honorar til bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen
Carsten With Thygesen og Lars Sylvest var på valg og var villige til genvalg. Bestyrelsen indstillede, at begge blev genvalgt.

Jørn Nielsen, som havde siddet i bestyrelsen i en længere årrække, udtrådte af bestyrelsen, i overensstemmelse med den i vedtægterne angivne aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen indstillede endvidere, at juraprofessor Hanne Søndergaard Birkmose blev valgt til bestyrelsen.

Generalforsamlingen godkendte indstillingerne, hvorefter bestyrelsen kom til at bestå af følgende bestyrelsesmedlemmer: Carsten With Thygesen, Lars Sylvest, Michael Vinther og Hanne Søndergaard Birkmose.

Valg af revision
Bestyrelsen forslog genvalg af Ernst & Young P/S som Foreningens revisor. 

Generalforsamlingen godkendte indstillingen, hvorefter Ernst & Young P/S blev genvalgt.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

Med venlig hilsen
                           

Søren Astrup, direktør                                                  
Formuepleje A/S

Vedhæftet fil