Klappir Logo
Source: Klappir Grænar Lausnir hf.

Klappir grænar lausnir hf.: Rekstur fyrsta ársfjórðungs 2020

Helstu upplýsingar:

 • Sala á vöru og þjónustu samkvæmt óendurskoðuðu uppgjöri nam 89,8 mkr
  á fyrsta ársfjórðungi [F1 2019: 51,4 mkr].
  Tekjuvöxtur var um 75% frá sama tímabili í fyrra.
 • EBITDA nam 25,1 mkr (28%) á fyrsta ársfjórðungi [F1 2019: -13,9 mkr]. 

Rekstur Klappa grænna lausna á fyrsta ársfjórðungi var í samræmi við áætlanir félagsins.
Sú fjárfesting, sem ráðist var í á árinu 2019 og fól í sér að stækka vistkerfi Klappa, fjölga
notendum, styrkja hugbúnaðarlausnirnar, bæta þjónustuframboðið og endurskipuleggja
félagið, skilaði sér strax á fyrsta ársfjórðungi ársins 2020. Áfram verður unnið að ýmsum
verkefnum sem fela í sér hagræði bæði til skemmri og lengri tíma. Hugbúnaðarlausnir og
þjónusta við viðskiptavini hafa að undanförnu skilað tekjuvexti og sterkri afkomu með eftirfarandi hætti: 

 • Notendum á haftengdum lausnum Klappa fjölgaði verulega. Í byrjun árs fékk
  félagið pöntun frá Scorpio og MOL í hugbúnað fyrir 220 skip. Salan fór fram í
  gegnum samstarfsaðila Klappa í Bretlandi, ChartCo. Fyrirspurnir eru farnar
  að berast í hafnarhugbúnaðinn frá erlendum höfnum, m.a. Lissabon og Barcelona.

 • Notendum að umhverfishugbúnaði Klappa fjölgaði bæði á Íslandi og hjá erlendum
  starfsstöðvum íslenskra fyrirtækja - eins er fyrirspurnum frá erlendum fyrirtækjum
  að fjölga. Á árinu verður lögð áhersla á að fjölga erlendum notendum og horfum
  við þá mest til Bretlands, auk Danmerkur og Svíþjóðar.

 • Notendum að áhættumatshugbúnaði Klappa fjölgar hratt. Unnið verður að því að
  styrkja þann hugbúnaðarhluta sem snýr að áhættumati vegna loftslagsmála en félagið
  fékk fyrstu pöntun á þessari lausn frá núverandi viðskiptavini í Þýskalandi. Einnig
  verður lögð áhersla á að styrkja þann hluta sem snýr að UFS áhættumati.

 • Notendum þeirra hugbúnaðarlausna Klappa, sem snúa að rekstri og utanumhaldi
  eigna með tilliti til skilvirkrar notkunar á orku, vatni og þess að minnka magn og
  urðun úrgangs, er að fjölga. Lögð verður áhersla á að þróa þessar lausnir enn frekar.

 • Notendum að þeirri einingu, sem snýr að hönnun með tilliti til öryggis, er að fjölga.
  Nýjustu pantanir komu frá Korea Atomic Energy Research Institute og Leuven-háskólanum.

 • Þeim aðilum, sem nýttu sér þjónustu Klappa, fjölgaði verulega miðað við sama tímabil
  á síðasta ári. Markmiðið er að styrkja þjónustuna enn frekar þar sem áhersla verður lögð
  á stuðning við samstarfsaðila og viðskiptavini bæði á Íslandi og erlendis.

Reiknað er með að áhrif vegna Covid-19 verði til þess að tekjur félagsins dragist saman á öðrum
og þriðja ársfjórðungi. Vonast er til að tekjur fari að aukast aftur á fjórða ársfjórðungi. Þó svo að
tekjur dragist saman tímabundið verður lögð áhersla á að halda áfram að styrkja félagið,
þjónustuframboð og hugbúnaðarlausnir þess ásamt því að halda utan um starfsfólkið - þessi
fjárfesting kemur til með að skila sér í haust. Reynt verður að nýta allan þann stuðning sem félagið
fær aðgang að í gegnum aðgerðarpakka ríkisstjórnarinnar. Einnig verður áfram unnið að
fyrirhuguðu hlutafjárútboði.

Nánari upplýsingar veita

Jón Ágúst Þorsteinsson, forstjóri Klappa
S: 664 9200
Netfang: jat@klappir.com

Ólöf Ásta Ólafsdóttir, framkvæmdastjóri fjármálasviðs
S: 661 0202
Netfang: olof@klappir.com

Viðhengi
Í viðhengi má finna bréf til hluthafa.

Viðhengi