logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp: Styrelsens beslut gällande emission av aktier under bolagets villkorade aktieandelsprogram och riktad emission

 Företagsmeddelande, (Insiderinformation), Helsingfors, 30.4.2020 kl. 18.30

Nexstim Abp: Styrelsens beslut gällande emission av aktier under bolagets villkorade aktieandelsprogram och riktad emission

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att med stöd av det bemyndigande som bolagets extra bolagsstämma gav i 11 november, 2019 och det villkorade aktieandelsprogram som godkändes av årsstämman 26 mars 2016 har bolagets styrelse i dag beslutat att emittera sammanlagt 78.606 nya vederlagsfria aktier till två styrelseledamöter. Styrelseledamöterna som tar del i programmet är Tomas Holmberg och Rohan Hoare. Rohan Hoare tilldelas 31.250 aktier och Tomas Holmberg tilldelas 47.356 aktier enligt sina respektive bruttoersättningar under intjänandeperioden 2019–2020, i enlighet med årsstämmobeslut av 25 mars 2019.

Baserat på de bemyndiganden som gjorts 11 november 2019 av bolagets extra bolagsstämma och det beslut som fattats av årsstämman idag, har bolagets styrelse också idag beslutat att de nya styrelseledamöterna som valdes av bolagets extra bolagsstämma den 11 november 2019 ska betalas ut ett antal bolagsaktier motsvarande hälften av intjänandeperioden 2019-2020. Därför Leena Niemistö och Martin Forss ska emitteras, utan betalning, aktier i bolaget till ett värde av 6 250 euro, beräknat med en formel baserad på det villkorat aktieandelsprogrammet. Leena Niemistö tilldelas 20.673 aktier och Martin Forss tilldelas 17.067 aktier.

De nya aktierna registreras sannolikt kring 8 maj april 2020. Efter emissionen kommer det totala antalet aktier i bolaget att vara 62.902.976.

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Mikko Karvinen, verkställande direktör
+358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Sisu Partners Oy (Certified Adviser)
Jussi Majamaa
+ 358 40 842 4479
jussi.majamaa@sisupartners.com

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

 

Bilaga