Med virkning fra den 4. maj 2020 offentliggøres prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest.

I forbindelse med generalforsamlingens godkendelse af årsrapport 2019 er prospektet blevet opdateret med tal fra årsrapporten, såsom foreningsformue, afdelingsformuer, udbytter, afdelings-/benchmarkafkast, depotomkostninger og faktiske administrationsomkostninger, herunder bestyrelseshonorar samt afgift til Finanstilsynet.

Prospektet kan downloades på www.nordeainvest.dk, og eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.


Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland


Tom Holflod
Senior Product Manager