Markederne er fortsat ramt af Covid19, men de seneste dage har vi set en forbedring i likviditeten. Formuepleje har derfor valgt at sænke det midlertidige forhøjede emissionstillæg og indløsningsfradrag.
Emissionstillæggene er fortsat højere end det normale for afd. PensionPlanner Stabil, mens de er tilbage til det oprindelige for afd. Optimum og PensionPlanner Balance.
Indløsningsfradragene er forsat højere end det normale for en række afdelinger.

Emissionstillæg:

Fortsat forhøjede

ISINAfdelingOprindeligt emissionstillægMidlertidigt emissionstillæg førÆndringNyt midlertidigt emissionstillæg
DK006018270-7PensionPlanner, Stabil0,35%0,50%-0,10%0,40%

Tilbage til det oprindelige

ISINAfdelingMidlertidigt emissionstillæg førÆndringOprindeligt emissionstillæg
DK0060455962Optimum0,30%-0,05%0,25%
DK006018289-7PensionPlanner, Balance0,40%-0,05%0,35%

Indløsningsfradrag:

ISINAfdelingOprindeligt indløsnings fradragMidlertidigt indløsnings fradrag førÆndringNyt midlertidigt indløsnings fradrag
DK0060455962Optimum0,25%0,50%-0,05%0,45%
DK006018254-1PensionPlanner, Moderat0,40%0,90%-0,10%0,80%
DK006018270-7PensionPlanner, Stabil0,35%0,80%-0,10%0,70%
DK006018289-7PensionPlanner, Balance0,35%0,65%-0,10%0,55%

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.


Med venlig hilsen


Søren Astrup, direktør                                                  
Formuepleje A/S

Vedhæftet fil