Formuepleje A/S har dags dato offentliggjort ajourførte investoroplysninger i henhold til § 62 i Lov om forvaltere af alternative investeringsfonde mv. for Kapitalforeningen Formuepleje Epikur.

Investoroplysningerne er tilrettet med en opdatering af afsnittet ”Løbende information til investorerne”, samt få tilpasninger i afsnittende vedrørende ”Investeringspolitik, strategi og investeringsområde” og ”Likviditetsstyring”.

Derudover er investoroplysningerne opdateret med nye procentsatser for maksimale emissions- og indløsningsomkostninger, som anført i fondsbørsmeddelelse af 11. maj 2020. Emissions- og indløsningsomkostninger udgør nu 0,50 %.

Til sidst er der foretaget mindre redaktionelle ændringer.  

De ajourførte investoroplysninger er vedlagt denne meddelelse, samt tilgængelige på www.formuepleje.dk.


Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.


Med venlig hilsen
                            

Søren Astrup, direktør                                                  
Formuepleje A/S

                                                                                                                                         

Vedhæftede filer