Siili Solutions Oyj                      Pörssitiedote                12.5.2020 klo 20.00

Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 10 pykälässä tarkoitettu liputusilmoitus

Siili Solutions Oyj ("Siili") on 12.5.2020 vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Lamy Oy -nimiseltä yhtiöltä.

Ilmoituksen mukaan Lamy Oy:n osakeomistus ja äänivalta on ylittänyt 10 %:n rajan 12.5.2020.

Lamy omistaa 937 740 Siilin osaketta. Jokainen osake oikeuttaa osakkeenomistajalle yhden (1) äänen.

Lamy Oy:n osuus:
 % osakkeista ja äänistä

% osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta

Yhteenlaskettu %-osuusKohdeyhtiön (Siili) osakkeiden ja äänten kokonaismäärä
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen13,40-13,407 000 316


Tiedot Lamy Oy:n omistus- ja ääniosuudesta Siilistä liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:
Osakkeet ja äänet
Osakesarja / osakelaji
ISIN-koodi
Osakkeiden ja äänten lukumääräOsakkeiden ja äänten %-osuus
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 9:7)
FI4000043435937 740-13,40-
YHTEENSÄ937 740 13,40 


  
  
Tietoja liputusvelvollisesta Lamy Oy:stä: 
Lamy Oy:n määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstä alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia tai rahoitusvälineitä hallitaan: 
Nimi%-osuus osakkeista ja äänistä%-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kauttaOsakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä 
Harry Brade0-0 
Hanna Brade0-0 
Lamy Oy13,40-937 740 


Lisätietoja:
Johtaja, lakiasiat ja sijoittajasuhteet Hanna Seppänen
Puhelin: 045 635 7416, sähköposti: hanna.seppanen(at)siili.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.siili.com/fi


Siili Solutions lyhyesti:
Siili Solutions Oyj on uuden ajan ohjelmistointegraattori ja digitaalisten palveluiden kumppani, joka tuottaa koko tietojärjestelmän kattavia teknologiariippumattomia IT-asiantuntijapalveluita Suomen ja maailman johtaville yrityksille. Siilillä on toimistot Suomessa, Saksassa, Puolassa ja USA:ssa. Siili Solutions Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Siili on kasvanut nopeasti ja kannattavasti perustamisestaan vuodesta 2005 lähtien. www.siili.com/fi