Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2020

 

Markant ordre styrker cBrain i Tyskland


København, 13. maj 2020cBrain har netop indgået den hidtil største enkeltstående aftale i selskabets historie.

Aftalen, som er på et to-cifret millionbeløb, er indgået i Tyskland. Der er tale om yderligere salg til en eksisterende kunde, og det forventes, at aftalen vil medføre en videre udbygning af organisationen i cBrains tyske afdeling.

I den seneste kvartalsmeddelelse omtalte cBrain, at det er lykkedes at komme ind hos en af de store myndigheder i den tyske centraladministration. cBrain leverer fagsystemer til kunden, som konfigureres og opsættes baseret på cBrains F2 standardsoftware. cBrain oplyste samtidig, at myndigheden, som har afdelinger i alle tyske delstater, repræsenterer et stort potentiale for yderligere salg og leverancer.

Det er derfor særdeles glædeligt for cBrain nu at kunne udmelde den nye ordre.

I forlængelse af COVID-19 pandemien har F2 vist sig som en særdeles effektiv og robust digital platform for myndighedens arbejde. De af myndighedens afdelinger, som arbejder baseret på F2, har haft nemt ved at forsætte arbejdet virtuelt under lock down. Samtidig har cBrains team i Berlin formået både at understøtte driften og sikre en fortsat leverance under de nye betingelser, herunder eksempelvis virtuelt baserede workshops og undervisning.

Det er ikke mindst på dette grundlag, at myndigheden nu har besluttet yderligere at udbrede anvendelsen af F2 i en af myndighedens afdelinger.

Samtidig håber cBrain, gennem forsat succesfuld implementering af F2, at kunne blive tildelt yderligere ordrer hos myndigheden.

Tidligere har den offentlige sektor især efterspurgt digitalisering med henblik på at forbedre produktivitet, kvalitet og borgerservices. Men som følge af COVID-19 krisen ser cBrain nu, hvordan digitalisering i stadig højere grad også bliver set som en vigtig infrastruktur, der kan sikre myndighedernes robusthed.

Det er derfor cBrains vurdering, at COVID-19 krisen ikke mindsker behovet for digitalisering i den offentlige sektor, men snarere vil øge efterspørgslen. Som følge heraf fastholder cBrain, som oplyst i kvartalsmeddelelsen, sin internationale vækstplan.

cBrain er kommet godt fra start i år 2020 og har indtil nu ikke været påvirket af COVID-19. cBrain fastholder derfor, som oplyst i kvartalsmeddelelsen, sine tidligere udmeldte forventninger for år 2020 med en forventet omsætningsvækst på 12-15% og en indtjening før skat (EBT) på 7-10%.

Ordren i Tyskland er vigtig for cBrain. Den styrker selskabets ordrebog og de udmeldte forventninger, samtidig med at ordren underbygger vækstplanen og de internationale ambitioner.


Med venlig hilsen

Per Tejs Knudsen, CEO

Vedhæftet fil