Source: Sydinvest

Investeringsforeningen Sydinvest: Reducerer forhøjelse af emissionstillæg og indløsningsfradrag.

(Selskabsmeddelelse 54/2020)

Finansmarkederne er fortsat påvirkede af usikkerhed som følge af Coronavirus. Det er vores vurdering, at usikkerheden om prisstillelsen er reduceret. Derfor har vi besluttet at reducere de midlertidigt hævede emissionstillæg og indløsningsfradrag på afdelinger med virksomhedsobligationer og obligationer fra højrentelande i henhold til nedenstående:

AndelsklasseISINEmissionstillæg førÆndringEmissionstillæg efterIndløsningsfradrag førÆndringIndløsningsfradrag efter
HøjrenteLande Korte Obligationer A DKKDK00602279080,61%-0,25%0,36%0,61%-0,25%0,36%
HøjrenteLande A DKKDK00160396540,96%-0,50%0,46%0,96%-0,50%0,46%
HøjrenteLande A DKK AkkDK00600129790,96%-0,50%0,46%0,96%-0,50%0,46%
HøjrenteLande Mix A DKKDK00162319210,86%-0,50%0,36%0,86%-0,50%0,36%
HøjrenteLande Valuta A DKKDK00163138100,71%-0,50%0,21%0,71%-0,50%0,21%
HøjrenteLande Lokal Valuta A DKKDK00600308720,76%-0,50%0,26%0,76%-0,50%0,26%
Virksomhedsobligationer IG A DKKDK00604092660,55%-0,15%0,40%0,55%-0,15%0,40%
Virksomhedsobligationer IG Etik A DKKDK00611484910,55%-0,15%0,40%0,55%-0,15%0,40%
Virksomhedsobligationer HY A DKKDK00160988251,05%-0,25%0,80%1,05%-0,25%0,80%
Virksomhedsobligationer HY A DKK AkkDK00600894151,05%-0,25%0,80%1,05%-0,25%0,80%
Virksomhedsobligationer HY Etik A DKKDK00611485741,05%-0,25%0,80%1,05%-0,25%0,80%

Emissionstillægget og indløsningsfradraget er i afdelingerne/andelsklasserne med obligationer fra højrentelande og virksomhedsobligationer IG dermed reduceret til de oprindelige prospektsatser.

Venlig hilsen

Syd Fund Management A/S

Tlf. 74 37 33 00