København , May 27, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) --

Dags dato offentliggøres opdaterede tegningsprospekter for hhv. Optima Rente KL og Optima Rente AKK KL, begge under Værdipapirfonden BankInvest.

Efter lanceringen af afdelingerne i april 2020, er der foretaget en revurdering af de indirekte handelsomkostninger baseret på de faktisk gennemførte  handler i afdelingerne. Dette har medført, at de indirekte handelsomkostninger for 2020 forventes at blive 0 % og som følge heraf er begge tegningsprospekter justeret i overensstemmelse hermed.

Endvidere er ledelsesoplysninger opdateret i begge tegningsprospekter.

Dokumenterne kan downloades fra www.bankinvest.dk eller rekvireres ved henvendelse til BI Management A/S, Sundkrogsgade 7, 2100 København Ø, tlf. 77 30 90 00.


Med venlig hilsen
BI Management A/S

Martin Fjordlund Smidt
Direktør

Vedhæftede filer