De finansielle markeder er fortsat prægede af mindsket likviditet og øgede spreads, men usikkerheden er mindsket, hvorfor der foretages reduktion af de midlertidige forhøjelser af emissionstillæg som anført neden for.

Emissionstillæg

ISIN Navn Nuværende tillæg Nyt tillæg Ændring
DK0016067432 Virksomhedsobligationer Højrente KL1 1,100% 0,900% -0,200%
DK0016254899 HøjrenteLande KL 1,400% 1,200% -0,200%
DK0016306798 European High Yield Bonds KL 1,500% 1,300% -0,200%

Eventuelle henvendelser kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.

Med venlig hilsen
Nordea Invest


Tom Holflod
Senior Product Manager