Med henvisning til § 30 i Kapitalmarkedsloven oplyses det hermed at PSE NR. 5069 ApS har meddelt SmallCap Danmark A/S, at PSE NR. 5069 ApS har reduceret sin beholdning af aktier i SmallCap Danmark A/S til 361.019 aktier, svarende til 9,6% af aktiekapitalen og stemmerne i SmallCap Danmark A/S.

Med venlig hilsen

SmallCap Danmark A/S