Offentliggørelse af prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest

Med virkning fra den 28. maj 2020 offentliggøres prospekt for Investeringsforeningen Nordea Invest.

I forbindelse med bestyrelsesmøde den 25. maj 2020 er prospektet opdateret med en uddybende beskrivelse af anvendelse af benchmark.

Derudover er prospektet opdateret med emissionstillæg og indløsningsfradrag:

Indløsningsfradrag

ISINNavnNuværende  fradragNyt fradragÆndring
DK0010250158Nordea Invest Aktier KL0,200%0,150%-0,05%
DK0015357065Nordea Invest Aktier II KL0,200%0,150%-0,05%
DK0061116027

 
Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL0,200%

 
0,150%-0,05%

 
DK0010265859Nordea Invest Danmark KL0,300%0,200%-0,10%
DK0060012466Nordea Invest Danske Aktier Fokus KL0,300%0,200%-0,10%
DK0010308170Nordea Invest Emerging Markets KL0,450%0,300%-0,15%
DK0060950111Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL0,400%0,300%-0,10%
DK0060586394Nordea Invest Emerging Stars KL0,400%0,300%-0,10%
DK0010265693Nordea Invest Europa KL0,150%0,100%-0,05%
DK0015960983Nordea Invest Europa Small Cap KL0,3500,250%-0,10%
DK0010197839Nordea Invest Fjernøsten KL0,400%0,300%-0,10%
DK0060949881Nordea Invest Global Enhanced KL0,150%0,100%-0,05%
DK0016050974Nordea Invest Global Small Cap KL0,500%0,350%-0,15%
DK0061112893Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL0,300%0,200%-0,10%
DK0010301324Nordea Invest Global Stars KL0,150%0,100%-0,05%
DK0060451623Nordea Invest Globale Aktier Indeks KL0,150%0,100%-0,05%
DK0010170398Nordea Invest Globale Obligationer KL0,200%0,050%-0,15%
DK0010265503Nordea Invest Globale UdbytteAktier KL0,150%0,100%-0,05%
DK0060144962Nordea Invest Indien KL0,300%0,250%-0,05%
DK0010112432Nordea Invest Japan KL0,300%0,200%-0,10%
DK0060950038Nordea Invest Japan Enhanced KL0,250%0,150%-0,10%
DK0060134302Nordea Invest Kina KL0,400%0,300%-0,10%
DK0060192185Nordea Invest Klima og Miljø KL0,200%0,150%-0,05%
DK0015974695Nordea Invest Nordic Small Cap KL0,700%0,450%-0,25%
DK0060095735Nordea Invest Nordic Stars KL0,350%0,250%-0,10%
DK0060831451Nordea Invest North America Enhanced KL0,200%0,150%-0,05%
DK0060048304Nordea Invest Stabile Aktier KL0,150%0,100%-0,05%
DK0060096030Nordea Invest Stabile Aktier Akkumulerende KL0,150%0,100%-0,05%
DK0010265776Nordea Invest USA KL0,200%0,150%-0,05%
DK0015919591Nordea Invest Østeuropa KL0,300%0,150%-0,15%

Emissionstillæg

 ISINNavnNuværende  tillægNyt tillægÆndring
DK0010250158Nordea Invest Aktier KL0,200%0,150%-0,05%
DK0015357065Nordea Invest Aktier II KL0,200%0,150%-0,05%
DK0061116027Nordea Invest Bæredygtige Aktier KL0,200%0,150%-0,05%
DK0010265859Nordea Invest Danmark KL0,300%0,200%-0,10%
DK0060012466Nordea Invest Danske Aktier Fokus KL0,300%0,200%-0,10%
DK0010308170Nordea Invest Emerging Markets KL0,350%0,250%-0,10%
DK0060950111Nordea Invest Emerging Markets Enhanced KL0,350%0,250%-0,10%
DK0060586394Nordea Invest Emerging Stars KL0,300%0,200%-0,10%
DK0010265693Nordea Invest Europa KL0,300%0,250%-0,05%
DK0015960983Nordea Invest Europa Small Cap KL0,500%0,400%

 
-0,10%
DK0060949964Nordea Invest Europe America Enhanced KL0,300%0,250%

 
-0,05%
DK0010197839Nordea Invest Fjernøsten KL0,300%0,200%-0,10%
DK0016050974Nordea Invest Global Small Cap KL0,550%0,350%-0,20%
DK0061112893Nordea Invest Global Small Cap Enhanced KL0,300%0,200%-0,10%
DK0010170398Nordea Invest Globale Obligationer KL0,200%0,300%0,10%
DK0060144962Nordea Invest Indien KL0,300%0,250%-0,05%
DK0010112432Nordea Invest Japan KL0,300%0,200%-0,10%
DK0060950038Nordea Invest Japan Enhanced KL0,250%0,150%-0,10%
DK0060134302Nordea Invest Kina KL0,300%0,200%-0,10%
DK0060192185Nordea Invest Klima og Miljø KL0,250%0,200%-0,05%
DK0015974695Nordea Invest Nordic Small Cap KL0,700%0,450%-0,25%
DK0060095735Nordea Invest Nordic Stars KL0,350%0,250%-0,10%
DK0060831451Nordea Invest North America Enhanced KL0,200%0,150%-0,05%
DK0010265776Nordea Invest USA KL0,200%0,150%-0,05%
DK0015919591Nordea Invest Østeuropa KL0,450%0,350%-0,10%

Endvidere er det besluttet at inkludere  HFRX Global Hedge Fund Index i benchmark for afdelingerne Basis 1-4.

Endelig blev det besluttet at ændre investeringsuniverset for afdelingerne Europa KL og USA KL. Ændringen, som først være gældende fra den 16. juni 2020, betyder at afdelingernes fortrinsvis vil investere i virksomheder med fokus på miljømæssige, sociale og forretningsetiske forhold (samlet ESG-forhold).

Prospektet kan downloades på www.nordeainvest.dk, og eventuelle spørgsmål kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.


Med venlig hilsen
Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland


Tom Holflod
Senior Product Manager