TORM plc har modtaget oplysninger om nedenstående transaktion i TORM plc værdipapirer:

TR-1: Standardformular til anmeldelse af større besiddelser.

ANMELDELSE AF STØRRE BESIDDELSER (skal sendes til den relevante udsteder og til FCA (Financial Conduct Authority) i Microsoft Word-format, om muligt)i
 
1a. Identiteten på udsteder eller den underliggende udsteder af eksisterende aktier, hvortil der er tilknyttet stemmerettighederii:TORM plc
1b. Hvis udsteder ikke er hjemmehørende i Storbritannien, bedes dette anført (sæt kryds hvis relevant)
Udsteder ikke hjemmehørende i Storbritannien 
2. Baggrunden for anmeldelsen (sæt kryds i et eller flere af de følgende felter)
En erhvervelse eller afhændelse af stemmerettighederX
En erhvervelse eller afhændelse af finansielle instrumenter 
En begivenhed, som ændrer stemmerettighedsfordelingen 
Andet (venligst uddyb)iii: 
3. Oplysninger om person, der er omfattet af anmeldelsespligteniv
NavnOaktree Capital Group Holdings GP, LLC
By og land for registreret hjemsted (hvis relevant)Los Angeles, USA 
4. Aktionær(ens/ernes) fulde navn (hvis forskellig fra personen under pkt. 3.)v
NavnOCM Njord Holdings S.à.r.l.
By og land for registreret hjemsted (hvis relevant)Luxembourg
5. Den dato, hvor grænsen nås eller passeresvi:25. maj 2020
6. Den dato, hvor anmeldelse er sket til udsteder (DD/MM/ÅÅÅÅ):27. maj 2020
7. Den samlede besiddelse omfattet af anmeldelsespligten
 Procent af stemmerettigheder tilknyttet aktier (sum af 8. A)Procent af stemmerettigheder tilknyttet finansielle instrumenter
(sum af 8.B 1 + 8.B 2)
Sum af begge i procent (8.A + 8.B)Samlet antal stemmeret-tigheder i udstedervii
Situationen efter transaktionens eller begivenhedens indtræden67,01067,0150.099.803
Situationen ved forrige anmeldelse (hvis relevant)66,27066,27 

 


8. Anmeldte oplysninger om situationen efter transaktionen eller begivenhedens indtrædenviii
 
A: Stemmerettigheder tilknyttet aktier 
Klasse/type af aktier
ISIN code (om muligt)
Antal stemmerettighederixStemmerettigheder angivet i procent 
Direkte
(Artikel 9 i Direktiv 2004/109/EC) (DTR5.1)
Indirekte
(Artikel 10 i Direktiv 2004/109/EC) (DTR5.2.1)
Direkte
(Artikel 9 i Direktiv 2004/109/EC) (DTR5.1)
Indirekte
(Artikel 10 i Direktiv 2004/109/EC) (DTR5.2.1)
 
A-aktier
GB00BZ3CNK81
-50.099.803-67,01 
      
SUBTOTAL 8. A50.099.80367,01 
 

 
 
B 1: Finansielle instrumenter i henhold til Art. 13, stk. 1 litra a i Direktiv 2004/109/EF (DTR5.3.1.1 (a)) 
Type af finansielt instrumentUdløbs-
dato
x
Udnyttelsestidspunkt/
Omlægningsperiode
xi
Antal stemmerettigheder, såfremt instrumentet udnyttes/konverteresStemmerettig-heder angivet i procent 
      
  SUBTOTAL 8. B 1   
 

 
 
B 2: Finansielle instrumenter med lignende økonomisk effekt i henhold til Art. 13, stk. 1 litra b i Direktiv 2004/109/EF (DTR5.3.1.1 (b)) 
Type af finansielt instrumentUdløbs-
dato
x
Udnyttelsestids-punkt/
Omlægnings-periode
xi
Fysisk overdragelse eller kontant afregningxiAntal stemmerettighederStemmerettig-heder angivet i procent 
       
   SUBTOTAL 8.B.2   
  
 9. Oplysninger om personen omfattet af anmeldelsespligten (sæt kryds i det relevante felt
 Personen, der er omfattet af anmeldelsespligten, er ikke kontrolleret af nogen fysisk eller juridisk person og kontrollerer ikke nogen anden/andre virksomhed(er), hvorigennem besiddelser i udsteder/den underliggende udsteder indehaves 
 Den fulde kæde af kontrollerede virksomheder, hvorigennem stemmerettighederne og/eller de finansielle instrumenter faktisk indehaves, begyndende med den øverste kontrollerende fysiske person eller juridiske enhed (tilføj ekstra linjer efter behov)X
 NavnxvStemmerettighederne i procent, hvis denne når eller overstiger den anmeldelsespligtige grænseStemmerettighederne tilknyttet finansielle instrumenter i procent, hvis denne når eller overstiger den anmeldelsespligtige grænseSummen af begge, hvis denne når eller overstiger den anmeldelsespligtige grænse
 Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC   
 Oaktree Capital Group Holdings, L.P.   
 Oaktree Capital Group, LLC   
 Oaktree Holdings, LLC   
 Oaktree Holdings Ltd (Cayman Islands)   
 Brookfield Asset Management Inc.   
 Brookfield Holdings Canada Inc.   
 Brookfield US Holdings Inc.   
 Brookfield Residential Properties Inc.   
 Brookfield US Inc.   
 Atlas Holdings LLC   
 Atlas Holdings II LLC   
 Oaktree New Holdings, LLC   
 OCM Holdings I, LLC   
 Oaktree Capital I, L.P.   
 Oaktree Fund GP I, L.P.   
 Oaktree Opportunities Fund IX GP Ltd.   
 Oaktree Opportunities Fund IX, L.P.   
 OCM Luxembourg Opps IX S.à.r.l.   
     
 Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC   
 Oaktree Capital Group Holdings, L.P.   
 Oaktree Capital Group, LLC   
 Oaktree Holdings, LLC   
 Oaktree Holdings Ltd (Cayman Islands)   
 Brookfield Asset Management Inc.   
 Brookfield Holdings Canada Inc.   
 Brookfield US Holdings Inc.   
 Brookfield Residential Properties Inc.   
 Brookfield US Inc.   
 Atlas Holdings LLC   
 Atlas Holdings II LLC   
 Oaktree New Holdings, LLC   
 OCM Holdings I, LLC   
 Oaktree Capital I, L.P.   
 Oaktree Fund GP I, L.P.   
 Oaktree Opportunities Fund IX GP Ltd.   
 Oaktree Opportunities Fund IX (Parallel), L.P.   
 OCM Luxembourg Opps IX S.à.r.l.   
     
 Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC   
 Oaktree Capital Group Holdings, L.P.   
 Oaktree Capital Group, LLC   
 Oaktree Holdings, LLC   
 Oaktree Holdings Ltd (Cayman Islands)   
 Brookfield Asset Management Inc.   
 Brookfield Holdings Canada Inc.   
 Brookfield US Holdings Inc.   
 Brookfield Residential Properties Inc.   
 Brookfield US Inc.   
 Atlas Holdings LLC   
 Atlas Holdings II LLC   
 Oaktree New Holdings, LLC   
 OCM Holdings I, LLC   
 Oaktree Capital I, L.P.   
 Oaktree Fund GP I, L.P.   
 Oaktree Opportunities Fund IX GP Ltd.   
 Oaktree Opportunities Fund IX GP L.P.   
 Oaktree Opportunities Fund IX (Parallel 2), L.P.   
 OCM Luxembourg Opps IX (Parallel 2) S.à.r.l.   
     
 Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC   
 Oaktree Capital Group Holdings, L.P.   
 Oaktree Capital Group, LLC   
 Oaktree Holdings, LLC   
 Oaktree Holdings Ltd (Cayman Islands)   
 Brookfield Asset Management Inc.   
 Brookfield Holdings Canada Inc.   
 Brookfield US Holdings Inc.   
 Brookfield Residential Properties Inc.   
 Brookfield US Inc.   
 Atlas Holdings LLC   
 Atlas Holdings II LLC   
 Oaktree New Holdings, LLC   
 OCM Holdings I, LLC   
 Oaktree Capital I, L.P.   
 Oaktree Fund GP I, L.P.   
 Oaktree Opportunities Fund VIIIb GP Ltd.   
 Oaktree Opportunities Fund VIIIb GP,L.P.   
 Oaktree Opportunities Fund VIIIb L.P.   
 OCM Luxembourg Opps VIIIb S.à.r.l.   
     
 Oaktree Capital Group Holdings GP, LLC   
 Oaktree Capital Group Holdings, L.P.   
 Oaktree Capital Group, LLC   
 Oaktree Holdings, LLC   
 Oaktree Holdings Ltd (Cayman Islands)   
 Brookfield Asset Management Inc.   
 Brookfield Holdings Canada Inc.   
 Brookfield US Holdings Inc.   
 Brookfield Residential Properties Inc.   
 Brookfield US Inc.   
 Atlas Holdings LLC   
 Atlas Holdings II LLC   
 Oaktree New Holdings, LLC   
 OCM Holdings I, LLC   
 Oaktree Capital I, L.P.   
 Oaktree Fund GP I, L.P.   
 Oaktree Opportunities Fund VIIIb GP Ltd.   
 Oaktree Opportunities Fund VIIIb GP, L.P.   
 Oaktree Opportunities Fund VIIIb (Parallel), L.P.   
 OCM Luxembourg Opps VIIIb S.à.r.l.   
     
 OCM Njord Holdings
S.à.r.l.1
67,01 67,01
 1 OCM Njord Holdings S.à.r.l. er kontrolleret af: OCM Luxembourg Opps IX Sarl, OCM Luxembourg Opps IX (Parallel II) Sarl og OCM Luxembourg Opps VIIIb Sarl, og ejerskabskæden for hver er beskrevet i sektion 9.
 10. I tilfælde af afstemning ved fuldmagt, identificer venligst befuldmægtigede:
 Befuldmægtigedes navn-
 Stemmerettigheder angivet i antal og procent-
 Dato for, hvornår befuldmægtigede vil ophøre med at besidde stemmerettighederne-
  
 11. Yderligere oplysningerxvi
 I tillæg til A-aktierne besidder OCM Njord Holdings S.à.r.l. den ene C-aktie med en nominel værdi på USD 0,01. C-aktien har 350.000.000 stemmer i forbindelse med visse nærmere fastsatte forhold, som er beskrevet i TORM plc’s
vedtægter. OCM Njord Holdings S.à.r.l. besidder 100% af C-aktiekapitalen og 100% af stemmerettighederne
tilhørende C-aktien.

 

StedLondon, Storbritannien
Dato 27. maj 2020

 

KONTAKT TORM plc
Morten Agdrup, IR, tlf. +45 3917 9249Birchin Court, 20 Birchin Lane
 London EC3V 9DU, Storbritannien
 Tlf.: +44 203 713 4560
 www.torm.com 

 

OM TORM
TORM er en af verdens førende transportører af raffinerede olieprodukter. Rederiet driver en samlet flåde på ca. 80 moderne skibe med høje krav til sikkerhed, miljøansvar og kundeservice. TORM blev grundlagt i 1889. TORM er børsnoteret på Nasdaq København og NASDAQ New York (symbol: TRMDA og TRMD). Selskabet har aktiviteter i hele verden. For yderligere oplysninger, se venligst www.torm.com.

SAFE HARBOR FREMADRETTEDE UDSAGN
Emner behandlet i denne meddelelse kan indeholde fremadrettede udsagn. Fremadrettede udsagn i denne pressemeddelelse afspejler vores nuværende syn på fremtidige begivenheder og finansiel præstationsevne og kan omfatte udtalelser vedrørende planer, mål, strategier, fremtidige begivenheder eller præstationsevne og underliggende forudsætninger og andre udsagn end udsagn om historiske fakta. Ord og vendinger som "mener", "forventer", "har til hensigt", "skønner", "forudser", "planlægger", "mulig", "kan", "kunne", "afventer" og lignende angiver generelt, at der er tale om fremadrettede udsagn.

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse er baseret på en række forudsætninger, hvoraf mange igen er baseret på yderligere forudsætninger, herunder, men ikke begrænset til, ledelsens behandling af historiske driftsdata, data indeholdt i vores databaser, samt data fra tredjeparter. Selv om Selskabet mener, at disse forudsætninger var rimelige, da de blev udformet, kan Selskabet ikke garantere, at det vil opnå disse forventninger, idet forudsætningerne er genstand for væsentlige usikkerhedsmomenter, der er umulige at forudsige og er uden for vores kontrol.

Vigtige faktorer, der efter vores mening kan medføre, at resultaterne afviger væsentligt fra dem, der er omtalt i de fremadrettede udsagn, omfatter verdensøkonomiens og enkeltvalutaers styrke, udsving i charterrater og skibsværdier, varigheden og alvoren af COVID-19, herunder dens indflydelse på efterspørgslen på olieprodukter samt transporten deraf, vores kunders drift og vores forretning generelt, ændringer i efterspørgslen efter ”ton-mil” på olie fragtet med olietankere, effekten af ændringer i OPECs produktionsniveau og det globale forbrug og oplagring af olie, ændringer i efterspørgslen, der kan påvirke timecharterers holdning til planlagt og ikke-planlagt dokning, ændringer i TORMs driftsomkostninger, herunder bunkerpriser, doknings- og forsikringsomkostninger, ændringer i reguleringen af skibsdriften, herunder krav om dobbeltskrogede tankskibe eller handlinger foretaget af regulerende myndigheder, muligt ansvar fra verserende eller fremtidige søgsmål, generelle politiske forhold, såvel nationalt som internationalt, potentielle trafik- og driftsforstyrrelser i shippingruter grundet ulykker, politiske begivenheder eller terrorhandlinger.

I lyset af disse risici og usikkerheder, bør man ikke lægge for stor vægt på de fremadrettede udsagn i denne meddelelse, fordi de er udsagn om begivenheder, som ikke med sikkerhed vides at forekomme, som beskrevet eller overhovedet. Disse fremadrettede udsagn er ikke garantier for vores fremtidige indtjening, og vores resultater og fremtidige udvikling kan variere væsentligt fra forventningerne i de fremadrettede udsagn.

Selskabet påtager sig ingen forpligtelse til at offentliggøre eventuelle ændringer til disse fremadrettede udsagn, som afspejler begivenheder eller omstændigheder efter datoen for offentliggørelsen, eller at afspejle forekomsten af uventede begivenheder, undtaget i det omfang det kræves af gældende lov eller bestemmelse.

 

Vedhæftet fil