Som følge af at usikkerheden er mindsket på de finansielle markeder foretages reduktion af de midlertidige forhøjelser af emissionstillæg og indløsningsfradrag som anført neden for.

Emissionstillæg

ISIN Navn Nuværende tillæg Nyt tillæg Ændring
DK0060268506 Korte obligationer KL 0,075% 0,050% -0,025%
DK0015168686 Mellemlange obligationer KL 0,125% 0,075% -0,050%
DK0060187342 Lange Obligationer KL 0,175% 0,100% -0,075%
DK0060014678 Korte obligationer Lagerbeskattet KL 0,075% 0,050% -0,025%
DK0060145183 Fonde KL 0,175% 0,100% -0,075%


Indløsningsfradrag

ISIN Navn Nuværende fradrag Nyt fradrag Ændring
DK0060268506 Korte obligationer KL 0,075% 0,050% -0,025%
DK0015168686 Mellemlange obligationer KL 0,125% 0,075% -0,050%
DK0060187342 Lange Obligationer KL 0,175% 0,100% -0,075%
DK0060014678 Korte obligationer Lagerbeskattet KL 0,075% 0,050% -0,025%
DK0060145183 Fonde KL 0,175% 0,100% -0,075%

Eventuelle henvendelser kan rettes til Nordea Invest på telefon 55 47 25 46.

Med venlig hilsen
Nordea Invest


Tom Holflod
Senior Product Manager