Med virkning fra den 16. juni 2020 ændres, som adviseret den 28. maj 2020, investeringsunivers for henholdsvis afdeling USA KL og Europa KL i Investeringsforeningen Nordea Invest. Ændringen medfører, at afdelingerne vil have et øget fokus på investering i virksomheder med fokus på miljømæssige, sociale og forretningsetiske forhold (samlet ESG forhold). 

I forbindelse med ændringen af investeringsuniverset skifter afdeling USA KL, også med virkning fra den 16. juni 2020, benchmark fra MSCI USA med nettoudbytte reinvesteret til Russell 3000 med nettoudbytte reinvesteret. 

Prospektet kan findes på www.nordeainvest.dk.

Med venlig hilsen
Nordea Invest


Tom Holflod
Senior Product Manager