logo.png
Source: Nexstim Oyj

Nexstim Abp har tilldelat aktieoptioner till bolagets vd och and medlemmar i ledningsgruppen

Företagsmeddelande, Helsingfors 16 juni 2020 kl. 19.30

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) meddelar att Nexstims styrelse har fattat beslut om att tilldela bolagets vd sammanlagt 8 386 667  aktieoptioner som berättigar att teckna högst 8 386 667  nya aktier i Nexstim i enlighet med optionsvillkoren som godkändes den 10 juni 2020. Följaktligen har styrelsen fattat beslut om att tilldela andra medlemmar i bolagets ledningsgrupp sammanlagt 14 280 000 aktieoptioner som berättigar att teckna högst 14 280 000 nya aktier i Nexstim i enlighet med optionsvillkoren som godkändes den 10 juni 2020.

2 590 000 av de aktieoptioner som tilldelades vd är aktieoptioner 2020A, 2 836 667 är aktieoptioner 2020B och 2 960 000 är aktieoptioner 2020C, samt 4 410 000 av de aktieoptioner som tilldelades andra medlemmar i ledningsgruppen är aktieoptioner 2020A, 4 830 000 är aktieoptioner 2020B och 5 040 000 är aktieoptioner 2020C.

NEXSTIM ABP

Leena Niemistö, styrelseordförande

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:

Leena Niemistö, styrelseordförande
+358 9 2727 170
leena.niemisto@nexstim.com

Erik Penser Bank (Certified Adviser)                                                                                                                                        
+46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga