På grund af det store fald i ikke-akutte urologiske operationer og afviklingen af den lageropbygning i Europa, der fandt sted i Q2, rapporterer Coloplast en negativ organisk vækst på -2% i tredje kvartal af 2019/20-regnskabsåret. Selskabet har præciseret sine finansielle forventninger til den organiske vækst for 2019/20 fra 4-6% til ~4% på grund af svagere udsigter for Hud- og Sårplejeforretningen og for den kroniske forretning i Storbritannien. Coloplast forventer nu en overskudsgrad på ~31% mod tidligere 30-31%.

I tredje kvartal havde Coloplast en negativ organisk vækst på -2%, idet den rapporterede omsætning i danske kroner faldt 4% til 4.419 mio. kr. Den organiske omsætningsvækst år til dato var 5%, og målt i danske kroner steg omsætningen ligeledes 5% til 13.954 mio. kr.

For de første 9 måneder af regnskabsåret 2019/20 blev driftsresultatet 4.382 mio. kr., svarende til en stigning på 7%, og en overskudsgrad på 31%. Udviklingen afspejler en stram omkostningsstyring under COVID-19-udbruddet samt fortsatte investeringer i vækstmuligheder og innovation. Afkastet af den investerede kapital (ROIC) efter skat før særlige poster blev 45% for de første 9 måneder, hvilket er på niveau med sidste år.

  • "COVID-19-udbruddet medførte et betydeligt fald i antallet af ikke-akutte operationer, og det har haft en signifikant negativ effekt på vores amerikanske urologiforretning i Q3. Når vi ser fremad giver tempoet for genoptagelsen af ikke-akutte operationer i løbet af kvartalet anledning til optimisme, og vi investerer igen i urologiforretningen," siger Kristian Villumsen, adm. direktør for Coloplast, og fortsætter:

  • "Overordnet set fortsætter vores kroniske forretning med at levere solide underliggende resultater, selvom afviklingen af den tidligere lageropbygning i Europa havde en negativ effekt. Grundet den langvarige nedlukning i Storbritannien faldt antallet af nye patienter, hvilket medførte lavere vækst inden for både Stomi og Kontinens. Til gengæld leverer Kina igen vækst ligesom Nordamerika og vores Øvrige markeder fortsætter med at levere solide resultater."

  • "Vores prioriteter er fortsat klare. Vi skal værne om vores medarbejdernes sikkerhed, imens vi betjener vores kunder. Samtidig fortsætter vi arbejdet med at færdiggøre vores 2025-strategi, der vil blive offentliggjort på vores kapitalmarkedsdag i september. For at gøre os klar til at eksekvere 2025-strategien udvider vi nu direktionen, og jeg ser frem til at præsentere vores nye direktion og strategi til september."

I tredje kvartal af regnskabsåret 2019/20 var den organiske vækst i forretningsområderne henholdsvis 4% i Stomi, 4% i Kontinens, ‑40 % i Urologi og ‑6 % i Hud- og Sårpleje.

COVID-19-udbruddet påvirkede salgsudviklingen inden for Urologi negativt med et stort fald i antallet af ikke-akutte operationer, primært i USA. I løbet af tredje kvartal vendte udviklingen i takt med den gradvise genoptagelse af ikke-akutte operationer i USA og på de fleste europæiske markeder.

Hud- og Sårplejeforretningen blev negativt påvirket af et fald i hospitalsprocedurer, der medførte en nedgang i salget i Kina, Europa og USA efter COVID-19-udbruddet.

Målt på geografiske markeder i tredje kvartal rapporterede de europæiske markeder en organisk vækst på ‑4 %, Andre etablerede markeder rapporterede -6% organisk vækst og Øvrige markeder bidrog med 9% organisk vækst.

COVID-19-udbruddet
Coloplast holder fortsat nøje øje med udviklingen på alle markeder og i alle forretningsområder og tager fortsat alle nødvendige forholdsregler globalt og vil fortsat overholde og støtte lokale, nationale og globale retningslinjer fra sundhedsmyndighederne.

Selskabet fokuserer fortsat på tilpasning af forretningen til den udfordrende situation, verden befinder sig i. Den manglende mulighed for at gennemføre fysiske møder har medført, at der er udviklet nye digitale værktøjer, ligesom der er indført nye måder at bevare dialogen med sundhedspersonale på.

Præciserede finansielle forventninger til 2019/20
Coloplast forventer nu en organisk vækst på ~4% i faste valutakurser mod tidligere 4-6% og en rapporteret vækst i danske kroner på 3-4% mod tidligere 4-6%.

Coloplast forventer nu en overskudsgrad på ~31% i faste valutakurser mod tidligere 30-31% og en rapporteret overskudsgrad i danske kroner på ~31% mod tidligere 30-31%.

Anlægsinvesteringer forventes stadig at udgøre ~950 mio. kr. Den effektive skatteprocent forventes stadig at blive ~23.

KONTAKT
Lina Danstrup
Senior Media Relations Manager, Corporate Communications
+45 49 11 26 07
dklina@coloplast.com

Ellen Bjurgert
Vice President, Investor Relations
+45 49 11 33 76
dkebj@coloplast.com


Hoved- og nøgletal (mio. kr.)2019/20
3. kvt.
2018/19
3. kvt.
Ændring
Nettoomsætning4.4194.599-4%
Driftsresultat (EBIT)1.3681.438-5%
Overskudsgrad (EBIT-margin), %31%31% 
Periodens resultat9971.068-7%


Salgsudvikling pr. forretningsområde (mio. kr.)2019/20
3. kvt.
2018/19
3. kvt.
Organisk vækstRapporteret vækst
Stomi1.8701.8394%2%
Kontinens1.6801.6484%2%
Urologi313513-40%-39%
Hud- & Sårpleje556599-6%-7%
Nettoomsætning4.4194.599-2%-4%


Salgsudvikling pr. region (DKKm)2019/20
3. kvt.
2018/19
3. kvt.
Organisk vækstRapporteret vækst
Europæiske markeder2.5772.694-4%-4%
Andre etablerede markeder1.0831.137-6%-5%
Øvrige markeder7597689%-1%
Nettoomsætning4.4194.599-2%-4%


Finansielle forventninger

 
Forventninger til 2019/20Forventninger til 2019/20 (i DKK)
Salgsvækst~4% (organisk) mod tidligere 4-6%3-4% mod tidligere 4-6%
Overskudsgrad (EBIT-margin), %~31% (i faste valutakurser) mod tidligere 30-31%~31% mod tidligere 30-31%
Anlægsinvesteringer-~950 mio.
Skattesats-~23 %

Vedhæftet fil