Investor news nr. 20/2020
 


  • Ambitionen er klimaneutralitet i 2050
  • Drivhusgasser reduceres med 45% fra 2008 til 2030
  • 25-35% af reduktionen forventes mellem 2019 og 2030

DFDS har udviklet en klimahandlingsplan med det formål at vedvarende nedbringe udledningen af drivhusgasser og opnå klimaneutralitet i 2050.

DFDS’ færge- og logistiknetværk leverer vitale services til handel og transport i og omkring Europa. Netværket dækker lande, der grænser op til Østersøen, Nordsøen, Den Engelske Kanal og  Middelhavet. I 2019 udledte netværket ca. to millioner ton CO2. 90% kom fra færgerne og resten primært fra logistikaktiviteter.

“Jeg er meget glad for, at vi nu har en ambitiøs og omfattende  klimahandlingsplan på plads. Den viser klart, hvordan vi kan og vil tage ansvar for miljøet, og den er med til at sikre vores relevans som en attraktiv leverandør af færge- og logistikservices til fragtkunder og passagerer i de kommende årtier,” siger Torben Carlsen, CEO i DFDS.

Klimaplanen består af tre hovedpunkter

De næste 10 år: 29 tekniske projekter har som mål at reducere udledningen fra færgerne med 45% fra 2008 til 2030. Heraf forventes 25-35% af reduktionen opnået mellem 2019 og 2030. Projekterne omfatter tekniske opgraderinger såsom ændringer af bulb og propellere samt behandling af skibsskrog for at reducere modstanden. Der vil også blive installeret systemer, der kan bidrage til bedre udnyttelse af brændstofferne.

Langsigtet omstilling til nye brændstoffer til færger: En ny generation af emissionsfrie brændstoffer skal erstatte fossile brændstoffer. De nye brændstoffer er bæredygtige, da de består af vedvarende energi lagret i form af ammoniak, brint og metanol. Den måde de nye brændstoffer lagres, håndteres og anvendes på er meget forskellig fra den måde, tingene gøres på i dag. DFDS har allerede indgået partnerskaber med eksterne partnere for at lære, udvikle processer og dele viden, og der er også indgået et samarbejde om etablering af en brintfabrik. Omstillingen er fokuseret på de nye generationer af færger samt på opgradering af nyere færger.

Lastbiler, terminaler, anlæg og kontorer: Denne del har til formål at reducere udledninger fra lastbiler fra tredje-parts vognmænd, egne lastbiler samt det udstyr, der bruges i havneterminalerne. Et af initiativerne omfatter elektriske lastbiler. Klimaplanen omfatter også tiltag rettet mod energiforbruget i bygninger samt en politik for firmabiler. Mange af disse initiativer vil blive implementeret i samarbejde med leverandører for at nedbringe påvirkningen af miljøet.

Kontakt
Torben Carlsen, CEO
+45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO
+45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR
+45 33 42 33 59

Gert Jakobsen, Communications
+45 33 42 32 97

 

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Vedhæftet fil