Under henvisning til Markedsmisbrugsforordningen artikel 19 skal ledende medarbejdere og disses nærtstående indberette deres transaktioner med Wirtek-aktier til Wirtek og Finanstilsynet.

Wirtek offentliggøre hermed modtagne indberetninger.

Vedhæftet fil