Det vises til børsmelding fra Aqua Bio Technology ASA ("Selskapet") datert 18. august 2020 vedrørende gjennomføring av to rettede emisjoner og til børsmelding datert 11. september 2020 vedrørende gjennomføring av en etterfølgende emisjon.

Gjennom disse tre kapitalforhøyelser er Selskapets aksjekapital økt med NOK 7 578 000 gjennom utstedelse av 3 031 200 nye aksjer, hver pålydende NOK 2,50.

Kapitalforhøyelsene knyttet til ovennevnte emisjoner er nå registrert i Foretaksregisteret. Den nye aksjekapitalen i Selskapet er NOK 45 998 427,50 fordelt på 18 399 371 aksjer, hver pålydende NOK 2,50. De nye aksjene vil noteres på Oslo Axess så snart som mulig under ticker "ABT".

For nærmere informasjon, kontakt Espen Kvale, konst. adm.dir, telefon +47 916 28 092 eller per e-post espen.kvale@aquabiotech.no.

Aqua Bio Technology (ABT) utvikler og kommersialiserer bærekraftig bioteknologi for bruk i hudpleieprodukter. ABTs kosmetikkingredienser er svært effektive og de representerer et naturlig alternativ til tradisjonelle ingredienser for kosmetikkindustrien. ABT markedsfører og selger dessuten naturlige hudpleieprodukter utviklet av partnere til konsumenter og profesjonelle brukere.
Aqua Bio Technology er notert på Oslo Axess.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.