Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Øvrige interessenter

6. oktober 2020


Opjustering af forventningerne for 2020

Ringkjøbing Landbobank opjusterer forventningerne for 2020. Forventningerne til basisresultatet opjusteres fra intervallet DKK 900 - 1.100 mio. til intervallet DKK 1.000 - 1.150 mio. og forventningerne til resultatet før skat opjusteres fra intervallet DKK 800 - 1.100 mio. til intervallet DKK 950 - 1.150 mio.

Opjusteringen sker primært som følge af et bedre indtægtsforløb end tidligere forventet blandt andet med baggrund i et fortsat højt kundeindtag og aktivitetsniveau, ligesom kurstabet på bankens obligationsbeholdning er reduceret.

Kvartalsrapporten for 1.-3. kvartal 2020 offentliggøres som tidligere udmeldt onsdag den 28. oktober 2020.


Med venlig hilsen

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Vedhæftet fil