Totalbanken har besluttet at omlægge hybrid kernekapital på DKK 50.000.000 den 30. december 2020 til ny hybrid kernekapital DKK 50.000.000 med en pålydende rente, der er lavere end den nuværende udstedelse.  Omlægningen vil reducere Bankens renteudgifter med i omegnen af TDKK 1.750 årligt. Omlægningen vil ikke påvirke Bankens kapitalgrundlag, da omlægningen sker 1:1, fra hybrid kernekapital til hybrid kernekapital.

Attachment