Til    Nasdaq Copenhagen 

11. januar 2021      

                                                                             

 

 

Nykredits og Totalkredits auktioner til refinansiering pr. 1. april 2021

Nykredit-koncernen afvikler auktioner i perioden fra mandag den 8. februar til fredag den 12. februar 2021. Auktionerne omfatter rentetilpasning af Tilpasningslån samt refinansiering af variabelt forrentede lån i DKK.

Nykredit-koncernen forventer foreløbigt at skulle sælge obligationer for op til 28 mia. kr. Mængderne er foreløbige og vil blive påvirket af omlægninger og refinansieringsændringer indtil udgangen af januar.

Tidsplan
Auktionerne forventes afviklet efter følgende tidsplan:

Auktions-periodeForventede afviklingstidspunkter
8. til 12. februar
  1. auktion: Bud indtil kl. 10:30 / tildeling kl. 10:40 senest
  2. auktion: Bud indtil kl. 11:30 / tildeling kl. 11:40 senest
  3. auktion: Bud indtil kl. 13:00 / tildeling kl. 13:10 senest
 

Auktionsmængder og periode
Detaljerede tal for auktionsmængderne og perioden bliver offentliggjort primo februar. Efterfølgende vil auktionsmængderne løbende blive opdateret på nykredit.com/ir.

Kontakt
Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Lars Mossing Madsen på tlf. 44 55 11 66.

Vedhæftet fil