Australia 108 อาคารพักอาศัยที่สูงที่สุดแห่งซีกโลกใต้

Australia 108 อาคารพักอาศัยที่สูงที่สุดแห่งซีกโลกใต้

Australia 108 อาคารพักอาศัยที่สูงที่สุดแห่งซีกโลกใต้ ตอนนี้ได้สร้างเสร็จแล้ว โดยอยู่สูงจากพื้นถนนของเมลเบิร์น 319 เมตร

Format

JPEG

Source

World Class Global Ltd

Downloads