Metso on myynyt Sako Oy:n

Helsinki, FINLAND


Metso Oyj on tänään myynyt metsästys- ja urheiluaseita valmistavan Sako Oy:n koko osakekannan italialaiselle Beretta Holdingille joulukuussa solmitun sopimuksen mukaisesti. Osapuolet ovat sopineet, että kauppahintaa ei julkisteta.

Sakon liikevaihto on vuositasolla noin 150 miljoonaa markkaa ja henkilöstömäärä runsaat 200.

Metso Oyj syntyi Rauman ja Valmetin fuusioituessa 1.7.1999. Kuitu- ja paperiteknologian lisäksi Metson muut liiketoiminta-alueet ovat automaatio- ja säätöteknologia sekä koneteknologia. Metso-konsernin pro forma liikevaihto oli 22 miljardia markkaa (3,7 miljardia euroa) vuonna 1998. Henkilöstön määrä oli noin 23 000. Metso Oyj:n osakkeet noteerataan Helsingin ja New Yorkin pörsseissä.